Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Florvåg Invest AS
Juridisk navn:  Florvåg Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O I. K. Lykke Drift As Postboks 2431 Torgarden Nøstegaten 56 Fax:
7005 Trondheim 5011 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 993909955
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-72%
Egenkapital  
  
-17.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.000 12.000 0 32.000 0
Resultat: -86.000 -50.000 -71.000 -548.000 -363.000
Egenkapital: -488.000 -414.000 -370.000 -311.000 100.000
Regnskap for  Florvåg Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.000 12.000 0 32.000 0
Driftskostnader -72.000 -37.000 -54.000 -44.000 -31.000
Driftsresultat -59.000 -26.000 -54.000 -12.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 36.000 8.000
Finanskostnader -26.000 -24.000 -17.000 -572.000 -342.000
Finans -26.000 -24.000 -17.000 -536.000 -334.000
Resultat før skatt -86.000 -50.000 -71.000 -548.000 -363.000
Skattekostnad 12.000 5.000 11.000 137.000 98.000
Årsresultat -74.000 -45.000 -59.000 -411.000 -265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 166.000 154.000 148.000 137.000 6.031.000
Sum omløpsmidler 0 3.000 0 2.000.000 3.734.000
Sum eiendeler 166.000 157.000 148.000 2.137.000 9.765.000
Sum opptjent egenkapital -588.000 -514.000 -470.000 -411.000 0
Sum egenkapital -488.000 -414.000 -370.000 -311.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 477.000 456.000 434.000 2.419.000 9.600.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 116.000 84.000 28.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 166.000 158.000 148.000 2.136.000 9.765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 12.000 12.000 0 32.000 0
Driftsinntekter 12.000 12.000 0 32.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -37.000 -54.000 -44.000 -31.000
Driftskostnader -72.000 -37.000 -54.000 -44.000 -31.000
Driftsresultat -59.000 -26.000 -54.000 -12.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 36.000 8.000
Finanskostnader -26.000 -24.000 -17.000 -572.000 -342.000
Finans -26.000 -24.000 -17.000 -536.000 -334.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -74.000 -45.000 -59.000 -411.000 -265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 166.000 154.000 148.000 137.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 5.908.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 5.908.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 124.000
Sum anleggsmidler 166.000 154.000 148.000 137.000 6.031.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 3.000 0 2.000.000 3.734.000
Sum eiendeler 166.000 157.000 148.000 2.137.000 9.765.000
Sum opptjent egenkapital -588.000 -514.000 -470.000 -411.000 0
Sum egenkapital -488.000 -414.000 -370.000 -311.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 477.000 456.000 434.000 2.419.000 9.600.000
Leverandørgjeld 0 1.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 177.000 115.000 81.000 28.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 116.000 84.000 28.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 166.000 158.000 148.000 2.136.000 9.765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -177.000 -113.000 -84.000 1.972.000 3.669.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 71.4 57.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0 71.5 57.5
Soliditet - -14.6 1.0
Resultatgrad -491.7 -216.7 -37.5
Rentedekningsgrad -2.3 -1.1 -3.2 0.0 -0.1
Gjeldsgrad -1.3 -1.4 -1.4 -7.9 96.7
Total kapitalrentabilitet -35.5 -16.5 -36.5 1.1 -0.2
Signatur
25.08.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
LYKKE CHRISTIAN
LYKKE TROND
Prokurister
25.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex