Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fluctus As
Juridisk navn:  Fluctus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40091061
V/ Progresso As Postboks 454 Kolbeinsvik 109 Fax:
6903 Florø 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 915497586
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/26/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Regnskapsfører: Progresso As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.16%
Resultat  
  
110.09%
Egenkapital  
  
112.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 155.863.000 105.198.000 44.393.000 5.480.000
Resultat: 7.561.000 3.599.000 484.000 132.000
Egenkapital: 11.095.000 5.230.000 1.466.000 1.099.000
Regnskap for  Fluctus As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 155.863.000 105.198.000 44.393.000 5.480.000
Driftskostnader -148.240.000 -101.210.000 -43.800.000 -5.345.000
Driftsresultat 7.623.000 3.989.000 593.000 135.000
Finansinntekter 147.000 223.000 7.000 0
Finanskostnader -210.000 -612.000 -115.000 -3.000
Finans -63.000 -389.000 -108.000 -3.000
Resultat før skatt 7.561.000 3.599.000 484.000 132.000
Skattekostnad -1.695.000 -834.000 -117.000 -33.000
Årsresultat 5.865.000 2.765.000 367.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.058.000 1.287.000 871.000 112.000
Sum omløpsmidler 22.011.000 19.725.000 29.355.000 8.160.000
Sum eiendeler 25.069.000 21.012.000 30.226.000 8.272.000
Sum opptjent egenkapital 9.095.000 3.230.000 466.000 99.000
Sum egenkapital 11.095.000 5.230.000 1.466.000 1.099.000
Sum langsiktig gjeld 1.788.000 1.437.000 416.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 12.186.000 14.345.000 28.345.000 7.086.000
Sum gjeld og egenkapital 25.069.000 21.012.000 30.227.000 8.273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 155.863.000 105.198.000 44.393.000 5.480.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 155.863.000 105.198.000 44.393.000 5.480.000
Varekostnad -131.959.000 -76.126.000 -25.848.000 -5.114.000
Lønninger -12.895.000 -10.101.000 -7.425.000 -1.857.000
Avskrivning -239.000 -231.000 -144.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.733.000 -7.544.000 -4.747.000 -420.000
Driftskostnader -148.240.000 -101.210.000 -43.800.000 -5.345.000
Driftsresultat 7.623.000 3.989.000 593.000 135.000
Finansinntekter 147.000 223.000 7.000 0
Finanskostnader -210.000 -612.000 -115.000 -3.000
Finans -63.000 -389.000 -108.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.865.000 2.765.000 367.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.005.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 579.000 818.000 798.000 112.000
Sum varige driftsmidler 2.584.000 818.000 798.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 474.000 469.000 73.000 0
Sum anleggsmidler 3.058.000 1.287.000 871.000 112.000
Varebeholdning 6.887.000 5.456.000 1.990.000 304.000
Kundefordringer 3.092.000 11.089.000 20.807.000 5.304.000
Andre fordringer 279.000 666.000 3.548.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.753.000 2.515.000 3.011.000 2.481.000
Sum omløpsmidler 22.011.000 19.725.000 29.355.000 8.160.000
Sum eiendeler 25.069.000 21.012.000 30.226.000 8.272.000
Sum opptjent egenkapital 9.095.000 3.230.000 466.000 99.000
Sum egenkapital 11.095.000 5.230.000 1.466.000 1.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.788.000 1.437.000 416.000 88.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 95.000 1.107.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.788.000 1.437.000 416.000 88.000
Leverandørgjeld 2.246.000 3.532.000 3.096.000 4.132.000
Betalbar skatt 1.470.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.377.000 4.236.000 6.496.000 571.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.093.000 6.483.000 17.645.000 2.383.000
Sum kortsiktig gjeld 12.186.000 14.345.000 28.345.000 7.086.000
Sum gjeld og egenkapital 25.069.000 21.012.000 30.227.000 8.273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.825.000 5.380.000 1.010.000 1.074.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1 1.2
Soliditet 44.3 24.9 4.8 13.3
Resultatgrad 4.9 3.8 1.3 2.5
Rentedekningsgrad 36.3 6.5 5.2 45.0
Gjeldsgrad 1.3 3 19.6 6.5
Total kapitalrentabilitet 3 2 2 1.6
Signatur
24.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex