Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flying Viking As
Juridisk navn:  Flying Viking As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjøsvegen 18 Sjøsvegen 18 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 912362183
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-87.76%
Resultat  
  
-181.92%
Egenkapital  
  
-90.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 187.000 1.528.000 1.010.000 1.073.000 1.029.000
Resultat: -435.000 531.000 -449.000 -252.000 -52.000
Egenkapital: -916.000 -480.000 -1.011.000 -562.000 -310.000
Regnskap for  Flying Viking As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 187.000 1.528.000 1.010.000 1.073.000 1.029.000
Driftskostnader -617.000 -907.000 -1.365.000 -1.281.000 -951.000
Driftsresultat -430.000 620.000 -354.000 -209.000 78.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 40.000 -14.000
Finanskostnader -8.000 -92.000 -94.000 -84.000 -117.000
Finans -6.000 -90.000 -94.000 -44.000 -131.000
Resultat før skatt -435.000 531.000 -449.000 -252.000 -52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -435.000 531.000 -449.000 -252.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 0 1.531.000 1.900.000 2.270.000
Sum omløpsmidler 161.000 2.918.000 200.000 30.000 263.000
Sum eiendeler 321.000 2.918.000 1.731.000 1.930.000 2.533.000
Sum opptjent egenkapital -946.000 -510.000 -1.041.000 -592.000 -340.000
Sum egenkapital -916.000 -480.000 -1.011.000 -562.000 -310.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.485.000 1.564.000 1.628.000 1.686.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 1.913.000 1.177.000 864.000 1.157.000
Sum gjeld og egenkapital 320.000 2.918.000 1.730.000 1.930.000 2.533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 25.000 0 0
Andre inntekter 187.000 1.528.000 986.000 1.073.000 1.029.000
Driftsinntekter 187.000 1.528.000 1.010.000 1.073.000 1.029.000
Varekostnad 0 -258.000 -203.000 -163.000 -121.000
Lønninger 0 -386.000 -422.000 -249.000 -104.000
Avskrivning -32.000 0 -369.000 -369.000 -369.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -585.000 -263.000 -371.000 -500.000 -357.000
Driftskostnader -617.000 -907.000 -1.365.000 -1.281.000 -951.000
Driftsresultat -430.000 620.000 -354.000 -209.000 78.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 40.000 -14.000
Finanskostnader -8.000 -92.000 -94.000 -84.000 -117.000
Finans -6.000 -90.000 -94.000 -44.000 -131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -435.000 531.000 -449.000 -252.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 160.000 0 1.531.000 1.900.000 2.270.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 160.000 0 1.531.000 1.900.000 2.270.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 60.000 2.874.000 59.000 0 27.000
Andre fordringer 0 38.000 16.000 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 6.000 125.000 30.000 231.000
Sum omløpsmidler 161.000 2.918.000 200.000 30.000 263.000
Sum eiendeler 321.000 2.918.000 1.731.000 1.930.000 2.533.000
Sum opptjent egenkapital -946.000 -510.000 -1.041.000 -592.000 -340.000
Sum egenkapital -916.000 -480.000 -1.011.000 -562.000 -310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.485.000 1.564.000 1.628.000 1.686.000
Leverandørgjeld 3.000 0 0 -17.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.233.000 1.913.000 1.177.000 881.000 1.109.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 1.913.000 1.177.000 864.000 1.157.000
Sum gjeld og egenkapital 320.000 2.918.000 1.730.000 1.930.000 2.533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.075.000 1.005.000 -977.000 -834.000 -894.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1.5 0.2 0.0 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 1.5 0.2 0.1 0.3
Soliditet -286.3 -16.4 -58.4 -29.1 -12.2
Resultatgrad -229.9 40.6 -19.5 7.6
Rentedekningsgrad -53.8 6.7 -3.8 -2.0 0.5
Gjeldsgrad -1.3 -7.1 -2.7 -4.4 -9.2
Total kapitalrentabilitet -133.8 21.3 -20.5 -8.8 2.5
Signatur
17.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex