Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flyplasservice AS
Juridisk navn:  Flyplasservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48271798
Flyplassvegen 23 Flyplassvegen 23 Fax:
6040 Vigra 6040 Vigra
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 985233381
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon AS
Regnskapsfører: Rørvik Rekneskap & Markedsf Byrå
Utvikling:
Omsetning  
  
1.87%
Resultat  
  
-21.22%
Egenkapital  
  
20.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.345.000 2.302.000 2.174.000 2.112.000 2.372.000
Resultat: 386.000 490.000 368.000 264.000 -537.000
Egenkapital: 1.850.000 1.536.000 1.047.000 679.000 414.000
Regnskap for  Flyplasservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.345.000 2.302.000 2.174.000 2.112.000 2.372.000
Driftskostnader -1.428.000 -1.262.000 -1.211.000 -1.223.000 -1.290.000
Driftsresultat 918.000 1.040.000 963.000 889.000 1.081.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 0 1.000
Finanskostnader -533.000 -550.000 -599.000 -625.000 -1.619.000
Finans -532.000 -550.000 -596.000 -625.000 -1.618.000
Resultat før skatt 386.000 490.000 368.000 264.000 -537.000
Skattekostnad -72.000 0 0 0 0
Årsresultat 314.000 490.000 368.000 264.000 -537.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.618.000 18.019.000 18.466.000 18.908.000 19.354.000
Sum omløpsmidler 536.000 569.000 630.000 588.000 580.000
Sum eiendeler 18.154.000 18.588.000 19.096.000 19.496.000 19.934.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 31.000 -458.000 -827.000 -1.091.000
Sum egenkapital 1.850.000 1.536.000 1.047.000 679.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 15.553.000 16.413.000 17.159.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 751.000 640.000 891.000 18.818.000 19.519.000
Sum gjeld og egenkapital 18.154.000 18.589.000 19.097.000 19.496.000 19.933.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.165.000 2.323.000 2.204.000 2.086.000 2.365.000
Andre inntekter 180.000 -21.000 -30.000 26.000 7.000
Driftsinntekter 2.345.000 2.302.000 2.174.000 2.112.000 2.372.000
Varekostnad 0 0 -1.000 -1.000 -5.000
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning -449.000 -447.000 -447.000 -447.000 -468.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -978.000 -815.000 -763.000 -775.000 -817.000
Driftskostnader -1.428.000 -1.262.000 -1.211.000 -1.223.000 -1.290.000
Driftsresultat 918.000 1.040.000 963.000 889.000 1.081.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 0 1.000
Finanskostnader -533.000 -550.000 -599.000 -625.000 -1.619.000
Finans -532.000 -550.000 -596.000 -625.000 -1.618.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 314.000 490.000 368.000 264.000 -537.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.606.000 18.007.000 18.454.000 18.901.000 19.315.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 8.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 25.000
Sum varige driftsmidler 17.606.000 18.007.000 18.454.000 18.901.000 19.348.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 7.000 6.000
Sum anleggsmidler 17.618.000 18.019.000 18.466.000 18.908.000 19.354.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 290.000 441.000 390.000 373.000 386.000
Andre fordringer 224.000 42.000 177.000 185.000 159.000
Sum investeringer 0 0 0 5.000 5.000
Kasse, bank 22.000 86.000 63.000 25.000 30.000
Sum omløpsmidler 536.000 569.000 630.000 588.000 580.000
Sum eiendeler 18.154.000 18.588.000 19.096.000 19.496.000 19.934.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 31.000 -458.000 -827.000 -1.091.000
Sum egenkapital 1.850.000 1.536.000 1.047.000 679.000 414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 72.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 17.905.000 18.664.000
Sum langsiktig gjeld 15.553.000 16.413.000 17.159.000 0 0
Leverandørgjeld 391.000 158.000 330.000 452.000 350.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 43.000 119.000 36.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 317.000 439.000 442.000 424.000 456.000
Sum kortsiktig gjeld 751.000 640.000 891.000 18.818.000 19.519.000
Sum gjeld og egenkapital 18.154.000 18.589.000 19.097.000 19.496.000 19.933.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -215.000 -71.000 -261.000 -18.230.000 -18.939.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.7 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.7 0.1 0.1
Soliditet 10.2 8.3 5.5 3.5 2.1
Resultatgrad 39.1 45.2 44.3 42.1 45.6
Rentedekningsgrad 1.7 1.9 1.6 1.4 0.7
Gjeldsgrad 8.8 11.1 17.2 27.7 47.1
Total kapitalrentabilitet 5.1 5.6 5.1 4.6 5.4
Signatur
03.10.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex