Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fo-Bygg AS
Juridisk navn:  Fo-Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70190676
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 940566932
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1%
Resultat  
  
2.35%
Egenkapital  
  
8.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 202.000 200.000 193.000 188.000 184.000
Resultat: 174.000 170.000 159.000 153.000 148.000
Egenkapital: 1.720.000 1.588.000 1.460.000 1.342.000 1.234.000
Regnskap for  Fo-Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 202.000 200.000 193.000 188.000 184.000
Driftskostnader -24.000 -24.000 -25.000 -23.000 -21.000
Driftsresultat 178.000 176.000 168.000 165.000 163.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -10.000 -13.000 -17.000
Finans -4.000 -5.000 -9.000 -12.000 -15.000
Resultat før skatt 174.000 170.000 159.000 153.000 148.000
Skattekostnad -41.000 -42.000 -41.000 -44.000 -40.000
Årsresultat 133.000 128.000 118.000 108.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.912.000 1.915.000 1.918.000 1.921.000 1.926.000
Sum omløpsmidler 21.000 2.000 4.000 2.000 44.000
Sum eiendeler 1.933.000 1.917.000 1.922.000 1.923.000 1.970.000
Sum opptjent egenkapital 820.000 688.000 560.000 442.000 334.000
Sum egenkapital 1.720.000 1.588.000 1.460.000 1.342.000 1.234.000
Sum langsiktig gjeld 130.000 240.000 380.000 500.000 658.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 90.000 82.000 81.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 1.933.000 1.918.000 1.922.000 1.923.000 1.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 202.000 200.000 193.000 188.000 184.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 202.000 200.000 193.000 188.000 184.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -24.000 -25.000 -23.000 -21.000
Driftskostnader -24.000 -24.000 -25.000 -23.000 -21.000
Driftsresultat 178.000 176.000 168.000 165.000 163.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -10.000 -13.000 -17.000
Finans -4.000 -5.000 -9.000 -12.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 133.000 128.000 118.000 108.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 33.000 35.000 38.000 43.000
Fast eiendom 1.883.000 1.883.000 1.883.000 1.883.000 1.883.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.883.000 1.883.000 1.883.000 1.883.000 1.883.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.912.000 1.915.000 1.918.000 1.921.000 1.926.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 2.000 4.000 2.000 44.000
Sum omløpsmidler 21.000 2.000 4.000 2.000 44.000
Sum eiendeler 1.933.000 1.917.000 1.922.000 1.923.000 1.970.000
Sum opptjent egenkapital 820.000 688.000 560.000 442.000 334.000
Sum egenkapital 1.720.000 1.588.000 1.460.000 1.342.000 1.234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 130.000 240.000 380.000 500.000 658.000
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 39.000 39.000 38.000 40.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 44.000 42.000 41.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 90.000 82.000 81.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 1.933.000 1.918.000 1.922.000 1.923.000 1.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -62.000 -88.000 -78.000 -79.000 -35.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 0 0.0 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0 0.1 0.6
Soliditet 8 82.8 7 69.8 62.6
Resultatgrad 88.1 8 8 87.8 88.6
Rentedekningsgrad 44.5 29.3 16.8 12.8 9.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 9.2 9.2 8.8 8.6 8.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN HAR SIGNATUR.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
STOREIDE ANNE SOFI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex