Fokus Frisør AS
Juridisk navn:  Fokus Frisør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63812156
Strømsveien 7B Strømsveien 7B Fax:
1467 Strømmen 1467 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 988419141
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/22/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synega Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1%
Resultat  
  
83.33%
Egenkapital  
  
-47.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.919.000 1.900.000 2.036.000 1.880.000 2.146.000
Resultat: -32.000 -192.000 141.000 -65.000 -49.000
Egenkapital: -100.000 -68.000 124.000 -8.000 75.000
Regnskap for  Fokus Frisør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.919.000 1.900.000 2.036.000 1.880.000 2.146.000
Driftskostnader -1.951.000 -2.090.000 -1.895.000 -1.947.000 -2.197.000
Driftsresultat -32.000 -191.000 140.000 -67.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 -2.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt -32.000 -192.000 141.000 -65.000 -49.000
Skattekostnad 0 0 -9.000 -18.000 13.000
Årsresultat -32.000 -192.000 132.000 -83.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 18.000
Sum omløpsmidler 236.000 266.000 444.000 306.000 453.000
Sum eiendeler 236.000 266.000 444.000 306.000 471.000
Sum opptjent egenkapital -200.000 -168.000 24.000 -108.000 -25.000
Sum egenkapital -100.000 -68.000 124.000 -8.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 337.000 335.000 320.000 313.000 396.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 267.000 444.000 305.000 471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.905.000 1.887.000 2.036.000 1.861.000 2.146.000
Andre inntekter 14.000 13.000 0 19.000 0
Driftsinntekter 1.919.000 1.900.000 2.036.000 1.880.000 2.146.000
Varekostnad -215.000 -236.000 -239.000 -248.000 -354.000
Lønninger -1.316.000 -1.519.000 -1.300.000 -1.314.000 -1.449.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -420.000 -335.000 -356.000 -385.000 -399.000
Driftskostnader -1.951.000 -2.090.000 -1.895.000 -1.947.000 -2.197.000
Driftsresultat -32.000 -191.000 140.000 -67.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 -2.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -192.000 132.000 -83.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 18.000
Varebeholdning 72.000 86.000 94.000 83.000 105.000
Kundefordringer 17.000 24.000 39.000 0 0
Andre fordringer 4.000 16.000 2.000 6.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 143.000 140.000 310.000 216.000 343.000
Sum omløpsmidler 236.000 266.000 444.000 306.000 453.000
Sum eiendeler 236.000 266.000 444.000 306.000 471.000
Sum opptjent egenkapital -200.000 -168.000 24.000 -108.000 -25.000
Sum egenkapital -100.000 -68.000 124.000 -8.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 5.000 22.000 27.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 195.000 193.000 169.000 157.000 187.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 137.000 120.000 129.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 337.000 335.000 320.000 313.000 396.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 267.000 444.000 305.000 471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -101.000 -69.000 124.000 -7.000 57.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1.4 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 1.1 0.8 0.9
Soliditet -42.2 -25.5 27.9 -2.6 15.9
Resultatgrad -1.7 -10.1 6.9 -3.6 -2.4
Rentedekningsgrad - -95.5 -48.0
Gjeldsgrad -3.4 -4.9 2.6 -39.1 5.3
Total kapitalrentabilitet -13.5 -71.5 31.8 -21.3 -10.2
Signatur
29.08.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG:
CAMILLA ELISABET HALVORSEN
HILDE BUGGE
Prokurister
29.08.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex