Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fokus Restaurant As
Juridisk navn:  Fokus Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestliveien 16 Løkketangen 1 Fax:
1344 Haslum 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 919400560
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/13/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
381.66%
Resultat  
  
492.98%
Egenkapital  
  
677.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.073.000 638.000
Resultat: 224.000 -57.000
Egenkapital: 156.000 -27.000
Regnskap for  Fokus Restaurant As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.073.000 638.000
Driftskostnader -2.845.000 -696.000
Driftsresultat 228.000 -57.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans -4.000 0
Resultat før skatt 224.000 -57.000
Skattekostnad -40.000 0
Årsresultat 183.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 399.000 479.000
Sum omløpsmidler 680.000 351.000
Sum eiendeler 1.079.000 830.000
Sum opptjent egenkapital 126.000 -57.000
Sum egenkapital 156.000 -27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 923.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 1.079.000 830.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.072.000 638.000
Andre inntekter 1.000 0
Driftsinntekter 3.073.000 638.000
Varekostnad -1.034.000 -212.000
Lønninger -740.000 -191.000
Avskrivning -80.000 -27.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -991.000 -266.000
Driftskostnader -2.845.000 -696.000
Driftsresultat 228.000 -57.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans -4.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 183.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 293.000 373.000
Sum Immatrielle midler 293.000 373.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 106.000 105.000
Sum anleggsmidler 399.000 479.000
Varebeholdning 146.000 71.000
Kundefordringer 37.000 18.000
Andre fordringer 93.000 98.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 404.000 164.000
Sum omløpsmidler 680.000 351.000
Sum eiendeler 1.079.000 830.000
Sum opptjent egenkapital 126.000 -57.000
Sum egenkapital 156.000 -27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 216.000 135.000
Betalbar skatt 40.000 0
Skyldig offentlige avgifter 134.000 57.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 533.000 665.000
Sum kortsiktig gjeld 923.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 1.079.000 830.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -243.000 -506.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3
Soliditet 14.5 -3.3
Resultatgrad 7.4 -8.9
Rentedekningsgrad 45.6
Gjeldsgrad 5.9 -31.7
Total kapitalrentabilitet 21.2 -6.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex