Foldal Eiendom As
Juridisk navn:  Foldal Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leirvegen 1 Leirvegen 1 Fax:
7037 Trondheim 7037 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 922845204
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/8/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Melhus Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 26.000
Regnskap for  Foldal Eiendom As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 1.000
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 25.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 26.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 25.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex