Foldal Gård As
Juridisk navn:  Foldal Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leirvegen 1 Leirvegen 1 Fax:
7037 Trondheim 7037 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 918836799
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/3/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.59%
Resultat  
  
-26.64%
Egenkapital  
  
19.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 10.355.000 10.630.000 0
Resultat: 2.914.000 3.972.000 -13.000
Egenkapital: 17.030.000 14.201.000 11.000
Regnskap for  Foldal Gård As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.355.000 10.630.000 0
Driftskostnader -10.302.000 -10.511.000 -13.000
Driftsresultat 53.000 118.000 -13.000
Finansinntekter 3.251.000 4.238.000 0
Finanskostnader -389.000 -384.000 0
Finans 2.862.000 3.854.000 0
Resultat før skatt 2.914.000 3.972.000 -13.000
Skattekostnad -86.000 12.000 6.000
Årsresultat 2.828.000 3.984.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.774.000 13.849.000 6.000
Sum omløpsmidler 17.442.000 16.542.000 30.000
Sum eiendeler 30.216.000 30.391.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 6.842.000 4.013.000 -7.000
Sum egenkapital 17.030.000 14.201.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 8.946.000 10.948.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.241.000 5.242.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 30.217.000 30.391.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.373.000 8.097.000 0
Andre inntekter 1.982.000 2.533.000 0
Driftsinntekter 10.355.000 10.630.000 0
Varekostnad -4.959.000 -5.431.000 0
Lønninger -2.326.000 -2.065.000 0
Avskrivning -386.000 -492.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.631.000 -2.523.000 -13.000
Driftskostnader -10.302.000 -10.511.000 -13.000
Driftsresultat 53.000 118.000 -13.000
Finansinntekter 3.251.000 4.238.000 0
Finanskostnader -389.000 -384.000 0
Finans 2.862.000 3.854.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.828.000 3.984.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 17.000 6.000
Fast eiendom 9.305.000 9.400.000 0
Maskiner anlegg 1.082.000 2.010.000 0
Driftsløsøre 50.000 72.000 0
Sum varige driftsmidler 10.437.000 11.482.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.338.000 2.349.000 0
Sum anleggsmidler 12.774.000 13.849.000 6.000
Varebeholdning 841.000 834.000 0
Kundefordringer 12.807.000 11.973.000 0
Andre fordringer 466.000 642.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 474.000 1.252.000 30.000
Sum omløpsmidler 17.442.000 16.542.000 30.000
Sum eiendeler 30.216.000 30.391.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 6.842.000 4.013.000 -7.000
Sum egenkapital 17.030.000 14.201.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.946.000 10.948.000 0
Leverandørgjeld 557.000 735.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 368.000 589.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.315.000 3.917.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 4.241.000 5.242.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 30.217.000 30.391.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.201.000 11.300.000 5.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3 1.2
Likviditetsgrad 2 3.9 3 1.2
Soliditet 56.4 46.7 30.6
Resultatgrad 0.5 1.1
Rentedekningsgrad 0.1 0.3
Gjeldsgrad 0.8 1.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 10.9 14.3 -36.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex