Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Foldal Invest As
Juridisk navn:  Foldal Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leirvegen 1 Leirvegen 1 Fax:
7037 Trondheim 7037 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 913289722
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Melhus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
108.23%
Egenkapital  
  
-50.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 13.000 -158.000 2.795.000 120.000 -5.000
Egenkapital: 1.940.000 3.930.000 4.054.000 3.216.000 3.126.000
Regnskap for  Foldal Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -190.000 -417.000 -6.000 -15.000
Driftsresultat -23.000 -190.000 -417.000 -6.000 -15.000
Finansinntekter 36.000 33.000 3.212.000 126.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 36.000 33.000 3.212.000 126.000 10.000
Resultat før skatt 13.000 -158.000 2.795.000 120.000 -5.000
Skattekostnad -3.000 33.000 44.000 -30.000 1.000
Årsresultat 10.000 -125.000 2.839.000 90.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 89.000 44.000 3.331.000 3.207.000
Sum omløpsmidler 3.877.000 3.863.000 4.077.000 49.000 28.000
Sum eiendeler 3.951.000 3.952.000 4.121.000 3.380.000 3.235.000
Sum opptjent egenkapital 940.000 2.930.000 3.054.000 216.000 126.000
Sum egenkapital 1.940.000 3.930.000 4.054.000 3.216.000 3.126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.010.000 23.000 66.000 164.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 3.950.000 3.953.000 4.120.000 3.380.000 3.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -113.000 -226.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -77.000 -191.000 -6.000 -15.000
Driftskostnader -23.000 -190.000 -417.000 -6.000 -15.000
Driftsresultat -23.000 -190.000 -417.000 -6.000 -15.000
Finansinntekter 36.000 33.000 3.212.000 126.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 36.000 33.000 3.212.000 126.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 -125.000 2.839.000 90.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 77.000 44.000 0 1.000
Fast eiendom 0 12.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 12.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.331.000 3.206.000
Sum anleggsmidler 74.000 89.000 44.000 3.331.000 3.207.000
Varebeholdning 435.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.436.000 3.863.000 4.077.000 49.000 28.000
Sum omløpsmidler 3.877.000 3.863.000 4.077.000 49.000 28.000
Sum eiendeler 3.951.000 3.952.000 4.121.000 3.380.000 3.235.000
Sum opptjent egenkapital 940.000 2.930.000 3.054.000 216.000 126.000
Sum egenkapital 1.940.000 3.930.000 4.054.000 3.216.000 3.126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 12.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 46.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 18.000 136.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 2.010.000 23.000 66.000 164.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 3.950.000 3.953.000 4.120.000 3.380.000 3.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.867.000 3.840.000 4.011.000 -115.000 -81.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1 61.8 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1 61.8 0.3 0.3
Soliditet 49.1 99.4 98.4 95.1 96.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.3 67.8 3.6 -0.2
Signatur
07.04.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex