Foldal Rør As
Juridisk navn:  Foldal Rør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92260436
Årøsetervegen 30 Årøsetervegen 30 Fax:
6422 Molde 6422 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 997318412
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 8/24/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Romsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.35%
Resultat  
  
90.23%
Egenkapital  
  
-27.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.761.000 6.606.000 10.924.000 10.045.000 6.926.000
Resultat: 662.000 348.000 1.193.000 1.933.000 1.406.000
Egenkapital: 1.389.000 1.923.000 1.804.000 1.757.000 1.317.000
Regnskap for  Foldal Rør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.761.000 6.606.000 10.924.000 10.045.000 6.926.000
Driftskostnader -6.105.000 -6.262.000 -9.736.000 -8.126.000 -5.529.000
Driftsresultat 656.000 344.000 1.187.000 1.918.000 1.396.000
Finansinntekter 7.000 4.000 5.000 15.000 12.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 6.000 4.000 5.000 15.000 11.000
Resultat før skatt 662.000 348.000 1.193.000 1.933.000 1.406.000
Skattekostnad -145.000 -79.000 -285.000 -483.000 -378.000
Årsresultat 516.000 269.000 908.000 1.450.000 1.028.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.028.000 569.000 1.228.000 460.000 554.000
Sum omløpsmidler 2.758.000 2.548.000 3.058.000 4.109.000 2.897.000
Sum eiendeler 3.786.000 3.117.000 4.286.000 4.569.000 3.451.000
Sum opptjent egenkapital 1.289.000 1.823.000 1.704.000 1.657.000 1.217.000
Sum egenkapital 1.389.000 1.923.000 1.804.000 1.757.000 1.317.000
Sum langsiktig gjeld 45.000 28.000 34.000 31.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 2.352.000 1.166.000 2.449.000 2.781.000 2.098.000
Sum gjeld og egenkapital 3.786.000 3.117.000 4.287.000 4.569.000 3.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.747.000 6.564.000 10.924.000 10.045.000 6.926.000
Andre inntekter 14.000 42.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.761.000 6.606.000 10.924.000 10.045.000 6.926.000
Varekostnad -3.184.000 -3.509.000 -7.369.000 -6.446.000 -4.279.000
Lønninger -2.076.000 -1.939.000 -1.683.000 -1.140.000 -736.000
Avskrivning -183.000 -118.000 -115.000 -94.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -662.000 -696.000 -569.000 -446.000 -420.000
Driftskostnader -6.105.000 -6.262.000 -9.736.000 -8.126.000 -5.529.000
Driftsresultat 656.000 344.000 1.187.000 1.918.000 1.396.000
Finansinntekter 7.000 4.000 5.000 15.000 12.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 6.000 4.000 5.000 15.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.050.000 -150.000 -740.000 -440.000 -700.000
Årsresultat 516.000 269.000 908.000 1.450.000 1.028.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.028.000 569.000 578.000 460.000 554.000
Sum varige driftsmidler 1.028.000 569.000 578.000 460.000 554.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 650.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.028.000 569.000 1.228.000 460.000 554.000
Varebeholdning 118.000 148.000 138.000 348.000 146.000
Kundefordringer 1.386.000 1.247.000 2.159.000 1.265.000 1.805.000
Andre fordringer 46.000 35.000 35.000 30.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.207.000 1.117.000 726.000 2.467.000 915.000
Sum omløpsmidler 2.758.000 2.548.000 3.058.000 4.109.000 2.897.000
Sum eiendeler 3.786.000 3.117.000 4.286.000 4.569.000 3.451.000
Sum opptjent egenkapital 1.289.000 1.823.000 1.704.000 1.657.000 1.217.000
Sum egenkapital 1.389.000 1.923.000 1.804.000 1.757.000 1.317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 28.000 34.000 31.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 160.000 760.000 0
Sum langsiktig gjeld 45.000 28.000 34.000 31.000 35.000
Leverandørgjeld 601.000 289.000 720.000 821.000 719.000
Betalbar skatt 129.000 84.000 244.000 297.000 379.000
Skyldig offentlige avgifter 386.000 480.000 414.000 345.000 204.000
Utbytte -1.050.000 -150.000 -740.000 -440.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 186.000 164.000 171.000 118.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 2.352.000 1.166.000 2.449.000 2.781.000 2.098.000
Sum gjeld og egenkapital 3.786.000 3.117.000 4.287.000 4.569.000 3.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 406.000 1.382.000 609.000 1.328.000 799.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.2 1.2 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 2.1 1.2 1.4 1.4
Soliditet 36.7 61.7 42.1 38.5 38.2
Resultatgrad 9.7 5.2 10.9 19.1 20.2
Rentedekningsgrad 6 1408.0
Gjeldsgrad 1.7 0.6 1.4 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 17.5 11.2 27.8 42.3 40.8
Signatur
12.08.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex