Foldal Sag AS
Juridisk navn:  Foldal Sag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70061012
Vikegeila 27A Follestaddal Fax: 70061005
6150 Ørsta 6156 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 959396981
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/28/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Voldaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.31%
Resultat  
  
79.29%
Egenkapital  
  
-2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 736.000 1.193.000 2.300.000 2.621.000 3.693.000
Resultat: -87.000 -420.000 -70.000 121.000 519.000
Egenkapital: 2.364.000 2.432.000 2.761.000 2.816.000 2.726.000
Regnskap for  Foldal Sag AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 736.000 1.193.000 2.300.000 2.621.000 3.693.000
Driftskostnader -823.000 -1.613.000 -2.533.000 -2.525.000 -3.175.000
Driftsresultat -87.000 -420.000 -234.000 97.000 518.000
Finansinntekter 0 1.000 163.000 25.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 0 163.000 25.000 1.000
Resultat før skatt -87.000 -420.000 -70.000 121.000 519.000
Skattekostnad 19.000 91.000 15.000 -31.000 -142.000
Årsresultat -68.000 -329.000 -55.000 90.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.727.000 1.715.000 1.679.000 1.725.000 1.765.000
Sum omløpsmidler 767.000 1.121.000 1.540.000 1.671.000 1.791.000
Sum eiendeler 2.494.000 2.836.000 3.219.000 3.396.000 3.556.000
Sum opptjent egenkapital 2.264.000 2.332.000 2.661.000 2.716.000 2.626.000
Sum egenkapital 2.364.000 2.432.000 2.761.000 2.816.000 2.726.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 130.000 404.000 458.000 580.000 830.000
Sum gjeld og egenkapital 2.494.000 2.836.000 3.219.000 3.396.000 3.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 736.000 1.193.000 2.300.000 2.621.000 3.693.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 736.000 1.193.000 2.300.000 2.621.000 3.693.000
Varekostnad -328.000 -729.000 -1.196.000 -1.625.000 -2.281.000
Lønninger -158.000 -507.000 -340.000 -440.000 -439.000
Avskrivning -7.000 -54.000 -61.000 -61.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -323.000 -936.000 -399.000 -397.000
Driftskostnader -823.000 -1.613.000 -2.533.000 -2.525.000 -3.175.000
Driftsresultat -87.000 -420.000 -234.000 97.000 518.000
Finansinntekter 0 1.000 163.000 25.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 0 163.000 25.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat -68.000 -329.000 -55.000 90.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 146.000 127.000 36.000 21.000 17.000
Fast eiendom 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 119.000 123.000 173.000 230.000 270.000
Sum varige driftsmidler 131.000 138.000 192.000 254.000 297.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000
Sum anleggsmidler 1.727.000 1.715.000 1.679.000 1.725.000 1.765.000
Varebeholdning 648.000 600.000 538.000 561.000 610.000
Kundefordringer 59.000 48.000 19.000 757.000 128.000
Andre fordringer 14.000 14.000 304.000 66.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 460.000 680.000 287.000 1.039.000
Sum omløpsmidler 767.000 1.121.000 1.540.000 1.671.000 1.791.000
Sum eiendeler 2.494.000 2.836.000 3.219.000 3.396.000 3.556.000
Sum opptjent egenkapital 2.264.000 2.332.000 2.661.000 2.716.000 2.626.000
Sum egenkapital 2.364.000 2.432.000 2.761.000 2.816.000 2.726.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 8.000 57.000 33.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 35.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 108.000 97.000 200.000 197.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 114.000 288.000 304.000 313.000 468.000
Sum kortsiktig gjeld 130.000 404.000 458.000 580.000 830.000
Sum gjeld og egenkapital 2.494.000 2.836.000 3.219.000 3.396.000 3.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 637.000 717.000 1.082.000 1.091.000 961.000
Likviditetsgrad 1 5.9 2.8 3.4 2.9 2.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 2.2 1.9 1.5
Soliditet 94.8 85.8 85.8 82.9 76.7
Resultatgrad -11.8 -35.2 -10.2 3.7 14.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -3.5 -14.8 -2.2 3.6 14.6
Signatur
08.10.2015
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex