Foldal Stempel AS
Juridisk navn:  Foldal Stempel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70065500
Follestaddalen 1042 Follestaddalen 1042 Fax: 70061112
6156 Ørsta 6156 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 992846879
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/27/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.26%
Resultat  
  
2.11%
Egenkapital  
  
38.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.882.000 19.652.000 18.872.000 18.387.000 17.156.000
Resultat: 7.345.000 7.193.000 6.660.000 7.020.000 6.791.000
Egenkapital: 20.586.000 14.880.000 12.299.000 10.206.000 7.925.000
Regnskap for  Foldal Stempel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.882.000 19.652.000 18.872.000 18.387.000 17.156.000
Driftskostnader -13.942.000 -13.044.000 -12.540.000 -11.524.000 -10.619.000
Driftsresultat 6.939.000 6.608.000 6.332.000 6.863.000 6.536.000
Finansinntekter 406.000 585.000 328.000 174.000 295.000
Finanskostnader 0 0 0 -17.000 -40.000
Finans 406.000 585.000 328.000 157.000 255.000
Resultat før skatt 7.345.000 7.193.000 6.660.000 7.020.000 6.791.000
Skattekostnad -1.639.000 -1.612.000 -1.567.000 -1.739.000 -1.811.000
Årsresultat 5.705.000 5.581.000 5.093.000 5.281.000 4.979.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 666.000 926.000 1.274.000 1.356.000 1.206.000
Sum omløpsmidler 24.379.000 21.358.000 18.253.000 16.510.000 13.024.000
Sum eiendeler 25.045.000 22.284.000 19.527.000 17.866.000 14.230.000
Sum opptjent egenkapital 20.486.000 14.780.000 12.199.000 10.106.000 7.825.000
Sum egenkapital 20.586.000 14.880.000 12.299.000 10.206.000 7.925.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 30.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 4.459.000 7.403.000 7.225.000 7.630.000 6.273.000
Sum gjeld og egenkapital 25.045.000 22.283.000 19.528.000 17.866.000 14.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.766.000 19.518.000 18.778.000 18.335.000 16.915.000
Andre inntekter 116.000 134.000 94.000 52.000 241.000
Driftsinntekter 20.882.000 19.652.000 18.872.000 18.387.000 17.156.000
Varekostnad -4.223.000 -4.067.000 -4.039.000 -3.518.000 -3.208.000
Lønninger -6.218.000 -5.781.000 -5.517.000 -4.979.000 -4.686.000
Avskrivning -260.000 -348.000 -336.000 -257.000 -338.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.241.000 -2.848.000 -2.648.000 -2.770.000 -2.387.000
Driftskostnader -13.942.000 -13.044.000 -12.540.000 -11.524.000 -10.619.000
Driftsresultat 6.939.000 6.608.000 6.332.000 6.863.000 6.536.000
Finansinntekter 406.000 585.000 328.000 174.000 295.000
Finanskostnader 0 0 0 -17.000 -40.000
Finans 406.000 585.000 328.000 157.000 255.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.000.000
Årsresultat 5.705.000 5.581.000 5.093.000 5.281.000 4.979.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Fast eiendom 428.000 457.000 486.000 461.000 485.000
Maskiner anlegg 145.000 313.000 510.000 695.000 590.000
Driftsløsøre 44.000 106.000 227.000 150.000 81.000
Sum varige driftsmidler 616.000 876.000 1.224.000 1.306.000 1.156.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 666.000 926.000 1.274.000 1.356.000 1.206.000
Varebeholdning 896.000 851.000 745.000 721.000 728.000
Kundefordringer 807.000 672.000 566.000 620.000 766.000
Andre fordringer 19.000 24.000 120.000 181.000 106.000
Sum investeringer 3.482.000 3.502.000 2.779.000 2.844.000 3.004.000
Kasse, bank 19.176.000 16.309.000 14.042.000 12.144.000 8.421.000
Sum omløpsmidler 24.379.000 21.358.000 18.253.000 16.510.000 13.024.000
Sum eiendeler 25.045.000 22.284.000 19.527.000 17.866.000 14.230.000
Sum opptjent egenkapital 20.486.000 14.780.000 12.199.000 10.106.000 7.825.000
Sum egenkapital 20.586.000 14.880.000 12.299.000 10.206.000 7.925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 30.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 30.000 32.000
Leverandørgjeld 423.000 472.000 314.000 421.000 380.000
Betalbar skatt 1.639.000 1.615.000 1.593.000 1.741.000 1.767.000
Skyldig offentlige avgifter 1.234.000 1.251.000 1.186.000 1.188.000 1.069.000
Utbytte 0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.163.000 1.064.000 1.132.000 1.280.000 1.057.000
Sum kortsiktig gjeld 4.459.000 7.403.000 7.225.000 7.630.000 6.273.000
Sum gjeld og egenkapital 25.045.000 22.283.000 19.528.000 17.866.000 14.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.920.000 13.955.000 11.028.000 8.880.000 6.751.000
Likviditetsgrad 1 5.5 2.9 2.5 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 5.3 2.8 2.4 2.1 2.0
Soliditet 82.2 66.8 6 57.1 55.7
Resultatgrad 33.2 33.6 33.6 37.3 38.1
Rentedekningsgrad 403.7 170.8
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.6 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 29.3 32.3 34.1 39.4 48.0
Signatur
18.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex