Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folgefonna Dyreklinikk As
Juridisk navn:  Folgefonna Dyreklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53009898
Løfallstrand 72 Løfallstrand 72 Fax:
5474 Løfallstrand 5474 Løfallstrand
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 915065465
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/18/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reinheim Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.1%
Resultat  
  
37.05%
Egenkapital  
  
110.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 3.006.000 2.567.000 987.000
Resultat: 529.000 386.000 64.000
Egenkapital: 765.000 363.000 74.000
Regnskap for  Folgefonna Dyreklinikk As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.006.000 2.567.000 987.000
Driftskostnader -2.477.000 -2.181.000 -922.000
Driftsresultat 528.000 385.000 64.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 1.000 0
Resultat før skatt 529.000 386.000 64.000
Skattekostnad -127.000 -97.000 -15.000
Årsresultat 402.000 289.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 590.000 617.000 730.000
Sum omløpsmidler 1.267.000 968.000 446.000
Sum eiendeler 1.857.000 1.585.000 1.176.000
Sum opptjent egenkapital 735.000 338.000 49.000
Sum egenkapital 765.000 363.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 686.000 811.000 934.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 411.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 1.856.000 1.584.000 1.176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.006.000 2.567.000 907.000
Andre inntekter 0 0 80.000
Driftsinntekter 3.006.000 2.567.000 987.000
Varekostnad -514.000 -497.000 -262.000
Lønninger -1.436.000 -1.224.000 -286.000
Avskrivning -128.000 -113.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -399.000 -347.000 -327.000
Driftskostnader -2.477.000 -2.181.000 -922.000
Driftsresultat 528.000 385.000 64.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 402.000 289.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 590.000 617.000 730.000
Sum varige driftsmidler 590.000 617.000 730.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 590.000 617.000 730.000
Varebeholdning 119.000 127.000 112.000
Kundefordringer 34.000 46.000 34.000
Andre fordringer 9.000 15.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.105.000 781.000 289.000
Sum omløpsmidler 1.267.000 968.000 446.000
Sum eiendeler 1.857.000 1.585.000 1.176.000
Sum opptjent egenkapital 735.000 338.000 49.000
Sum egenkapital 765.000 363.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 12.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 686.000 811.000 934.000
Leverandørgjeld 50.000 61.000 65.000
Betalbar skatt 132.000 100.000 0
Skyldig offentlige avgifter 99.000 145.000 78.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 105.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 411.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 1.856.000 1.584.000 1.176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 862.000 557.000 277.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2 2.6
Likviditetsgrad 2 2.8 2 2.0
Soliditet 41.2 22.9 6.3
Resultatgrad 17.6 1 6.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 3.4 14.9
Total kapitalrentabilitet 28.6 24.4 5.4
Signatur
09.03.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex