Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folkehøgskolen Sørlandet
Juridisk navn:  Folkehøgskolen Sørlandet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37281100
Folkehøgskoleveien 30 Folkehøgskoleveien 30 Fax: 37281101
4760 Birkeland 4760 Birkeland
Fylke: Kommune:
Agder Birkenes
Org.nr: 971549947
Aksjekapital: 2.389.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 7/11/1912
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.61%
Resultat  
  
99.2%
Egenkapital  
  
75.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2012
Omsetning: 28.668.000 21.619.000
Resultat: 1.492.000 749.000
Egenkapital: 24.617.000 14.036.000
Regnskap for  Folkehøgskolen Sørlandet
Resultat 2018 2012
Driftsinntekter 28.668.000 21.619.000
Driftskostnader -27.282.000 -21.091.000
Driftsresultat 1.386.000 528.000
Finansinntekter 108.000 222.000
Finanskostnader -2.000 -2.000
Finans 106.000 220.000
Resultat før skatt 1.492.000 749.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.492.000 749.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.474.000 12.310.000
Sum omløpsmidler 12.149.000 5.565.000
Sum eiendeler 29.623.000 17.875.000
Sum opptjent egenkapital 0 7.648.000
Sum egenkapital 24.617.000 14.036.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 5.005.000 3.829.000
Sum gjeld og egenkapital 29.622.000 17.876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.817.000 11.407.000
Andre inntekter 1.851.000 10.212.000
Driftsinntekter 28.668.000 21.619.000
Varekostnad -2.016.000 -1.566.000
Lønninger -16.519.000 -12.375.000
Avskrivning -1.321.000 -704.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -7.426.000 -6.446.000
Driftskostnader -27.282.000 -21.091.000
Driftsresultat 1.386.000 528.000
Finansinntekter 108.000 222.000
Finanskostnader -2.000 -2.000
Finans 106.000 220.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.492.000 749.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 14.572.000 10.916.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 2.902.000 1.394.000
Sum varige driftsmidler 17.474.000 12.310.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 17.474.000 12.310.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 973.000 231.000
Andre fordringer 843.000 838.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 10.332.000 4.497.000
Sum omløpsmidler 12.149.000 5.565.000
Sum eiendeler 29.623.000 17.875.000
Sum opptjent egenkapital 0 7.648.000
Sum egenkapital 24.617.000 14.036.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 10.000
Leverandørgjeld 1.375.000 954.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.156.000 891.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.475.000 1.984.000
Sum kortsiktig gjeld 5.005.000 3.829.000
Sum gjeld og egenkapital 29.622.000 17.876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.144.000 1.736.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.5
Likviditetsgrad 2 2.4 1.5
Soliditet 83.1 78.5
Resultatgrad 4.8 2.4
Rentedekningsgrad 6 375.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 5 4.2
Signatur
15.03.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex