Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Folla Bil & Dekkservice As
Juridisk navn:  Folla Bil & Dekkservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94478153
Aunebakken 1 Aunebakken 1 Fax:
7796 Follafoss 7796 Follafoss
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verran
Org.nr: 914287537
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/18/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Namdalseid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.53%
Resultat  
  
700%
Egenkapital  
  
120%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 728.000 604.000 364.000 740.000 78.000
Resultat: 40.000 5.000 18.000 -29.000 1.000
Egenkapital: 55.000 25.000 20.000 3.000 31.000
Regnskap for  Folla Bil & Dekkservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 728.000 604.000 364.000 740.000 78.000
Driftskostnader -679.000 -597.000 -345.000 -768.000 -76.000
Driftsresultat 49.000 6.000 19.000 -28.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 40.000 5.000 18.000 -29.000 1.000
Skattekostnad -10.000 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 5.000 18.000 -28.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 85.000 31.000 37.000 27.000
Sum omløpsmidler 72.000 39.000 24.000 37.000 19.000
Sum eiendeler 239.000 124.000 55.000 74.000 46.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 -5.000 -10.000 -27.000 1.000
Sum egenkapital 55.000 25.000 20.000 3.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 93.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 91.000 99.000 35.000 72.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 239.000 124.000 55.000 75.000 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 707.000 576.000 337.000 735.000 78.000
Andre inntekter 20.000 27.000 27.000 4.000 0
Driftsinntekter 728.000 604.000 364.000 740.000 78.000
Varekostnad -415.000 -350.000 -257.000 -439.000 -36.000
Lønninger -98.000 -133.000 -7.000 -179.000 0
Avskrivning -25.000 -6.000 -6.000 -6.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -108.000 -75.000 -144.000 -38.000
Driftskostnader -679.000 -597.000 -345.000 -768.000 -76.000
Driftsresultat 49.000 6.000 19.000 -28.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 5.000 18.000 -28.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 68.000 60.000 16.000 16.000 0
Maskiner anlegg 16.000 25.000 15.000 21.000 27.000
Driftsløsøre 83.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 167.000 85.000 31.000 37.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 167.000 85.000 31.000 37.000 27.000
Varebeholdning 50.000 15.000 12.000 20.000 3.000
Kundefordringer 9.000 1.000 0 1.000 4.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 23.000 12.000 17.000 12.000
Sum omløpsmidler 72.000 39.000 24.000 37.000 19.000
Sum eiendeler 239.000 124.000 55.000 74.000 46.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 -5.000 -10.000 -27.000 1.000
Sum egenkapital 55.000 25.000 20.000 3.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 93.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 19.000 7.000 8.000 9.000
Betalbar skatt 9.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 8.000 0 15.000 -19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 72.000 29.000 48.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 99.000 35.000 72.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 239.000 124.000 55.000 75.000 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000 -60.000 -11.000 -35.000 5.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.4 0.7 0.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.3 1.2
Soliditet 2 20.2 36.4 4.0 68.9
Resultatgrad 6.7 1 5.2 -3.8 1.3
Rentedekningsgrad 5.4 6 1 -28.0
Gjeldsgrad 3.3 4 1.8 24.0 0.5
Total kapitalrentabilitet 20.5 4.8 34.5 -37.3 2.2
Signatur
16.10.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.10.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex