Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Follo Golfsenter AS
Juridisk navn:  Follo Golfsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64924410
Revefaret 11 Verkstedveien 8 Fax: 64924409
1914 Ytre Enebakk 1424 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 977567343
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/28/1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: treider-ers as
Regnskapsfører: Backoffice Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.51%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
51.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.039.000 1.862.000 1.551.000 1.627.000 1.421.000
Resultat: 135.000 135.000 -38.000 77.000 -60.000
Egenkapital: 309.000 204.000 301.000 329.000 271.000
Regnskap for  Follo Golfsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.039.000 1.862.000 1.551.000 1.627.000 1.421.000
Driftskostnader -1.899.000 -1.721.000 -1.575.000 -1.534.000 -1.454.000
Driftsresultat 140.000 142.000 -24.000 93.000 -34.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -10.000 -14.000 -18.000 -28.000
Finans -5.000 -8.000 -14.000 -17.000 -26.000
Resultat før skatt 135.000 135.000 -38.000 77.000 -60.000
Skattekostnad -30.000 -31.000 9.000 -19.000 17.000
Årsresultat 105.000 103.000 -28.000 58.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000 190.000 283.000 415.000 450.000
Sum omløpsmidler 648.000 660.000 500.000 493.000 460.000
Sum eiendeler 752.000 850.000 783.000 908.000 910.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 104.000 201.000 229.000 171.000
Sum egenkapital 309.000 204.000 301.000 329.000 271.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 49.000 140.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 442.000 646.000 432.000 438.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000 850.000 782.000 907.000 909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.039.000 1.862.000 1.551.000 1.627.000 1.421.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.039.000 1.862.000 1.551.000 1.627.000 1.421.000
Varekostnad -299.000 -192.000 -108.000 -77.000 -50.000
Lønninger -698.000 -654.000 -615.000 -567.000 -563.000
Avskrivning -99.000 -99.000 -132.000 -143.000 -197.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -803.000 -776.000 -720.000 -747.000 -644.000
Driftskostnader -1.899.000 -1.721.000 -1.575.000 -1.534.000 -1.454.000
Driftsresultat 140.000 142.000 -24.000 93.000 -34.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -10.000 -14.000 -18.000 -28.000
Finans -5.000 -8.000 -14.000 -17.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat 105.000 103.000 -28.000 58.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 7.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 184.000 283.000 415.000 450.000
Sum varige driftsmidler 85.000 184.000 283.000 415.000 450.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 104.000 190.000 283.000 415.000 450.000
Varebeholdning 85.000 42.000 88.000 0 0
Kundefordringer 8.000 18.000 6.000 7.000 0
Andre fordringer 29.000 34.000 33.000 16.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 525.000 565.000 374.000 469.000 444.000
Sum omløpsmidler 648.000 660.000 500.000 493.000 460.000
Sum eiendeler 752.000 850.000 783.000 908.000 910.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 104.000 201.000 229.000 171.000
Sum egenkapital 309.000 204.000 301.000 329.000 271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 11.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 49.000 140.000 225.000
Leverandørgjeld 84.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 42.000 40.000 0 23.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 107.000 76.000 68.000 55.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 223.000 299.000 357.000 347.000 352.000
Sum kortsiktig gjeld 442.000 646.000 432.000 438.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000 850.000 782.000 907.000 909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 206.000 14.000 68.000 55.000 47.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1 1.1 1.2
Soliditet 41.1 2 38.5 36.3 29.8
Resultatgrad 6.9 7.6 -1.5 5.7 -2.4
Rentedekningsgrad 23.3 14.2 -1.7 5.2 -1.1
Gjeldsgrad 1.4 3.2 1.6 1.8 2.4
Total kapitalrentabilitet 18.8 16.9 -3.1 10.4 -3.5
Signatur
08.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex