Follo Taxi Samvirkeforetak
Juridisk navn:  Follo Taxi Samvirkeforetak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95953801
Postboks 7 Kveldroveien 17 Fax: 64856890
1401 Ski 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 958370466
Aksjekapital: 3.850.000 NOK
Etableringsdato: 10/31/1989
Foretakstype: SA
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.36%
Resultat  
  
5.15%
Egenkapital  
  
20.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.392.000 25.896.000 26.190.000 28.877.000 32.941.000
Resultat: 4.882.000 4.643.000 4.517.000 3.221.000 4.800.000
Egenkapital: 29.052.000 24.198.000 20.667.000 16.556.000 14.627.000
Regnskap for  Follo Taxi Samvirkeforetak
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.392.000 25.896.000 26.190.000 28.877.000 32.941.000
Driftskostnader -25.631.000 -21.341.000 -21.752.000 -25.749.000 -28.232.000
Driftsresultat 4.760.000 4.555.000 4.437.000 3.129.000 4.709.000
Finansinntekter 122.000 92.000 83.000 102.000 103.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -3.000 -10.000 -12.000
Finans 121.000 88.000 80.000 92.000 91.000
Resultat før skatt 4.882.000 4.643.000 4.517.000 3.221.000 4.800.000
Skattekostnad -1.127.000 -1.112.000 -1.126.000 -844.000 -1.340.000
Årsresultat 3.754.000 3.530.000 3.390.000 2.377.000 3.460.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.261.000 2.222.000 2.430.000 1.536.000 248.000
Sum omløpsmidler 31.044.000 25.125.000 20.902.000 17.242.000 16.868.000
Sum eiendeler 33.305.000 27.347.000 23.332.000 18.778.000 17.116.000
Sum opptjent egenkapital 24.102.000 20.348.000 16.817.000 13.427.000 11.051.000
Sum egenkapital 29.052.000 24.198.000 20.667.000 16.556.000 14.627.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 4.253.000 3.149.000 2.664.000 2.022.000 2.290.000
Sum gjeld og egenkapital 33.305.000 27.347.000 23.331.000 18.778.000 17.117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.392.000 25.896.000 26.190.000 28.877.000 32.941.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 30.392.000 25.896.000 26.190.000 28.877.000 32.941.000
Varekostnad -22.275.000 -18.303.000 -18.108.000 -20.837.000 -25.011.000
Lønninger -1.296.000 -959.000 -1.070.000 -917.000 -693.000
Avskrivning -16.000 0 0 -12.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.044.000 -2.079.000 -2.574.000 -3.983.000 -2.504.000
Driftskostnader -25.631.000 -21.341.000 -21.752.000 -25.749.000 -28.232.000
Driftsresultat 4.760.000 4.555.000 4.437.000 3.129.000 4.709.000
Finansinntekter 122.000 92.000 83.000 102.000 103.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -3.000 -10.000 -12.000
Finans 121.000 88.000 80.000 92.000 91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.754.000 3.530.000 3.390.000 2.377.000 3.460.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 80.000 89.000 145.000 153.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 0 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 33.000 0 0 0 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.151.000 2.141.000 2.341.000 1.391.000 83.000
Sum anleggsmidler 2.261.000 2.222.000 2.430.000 1.536.000 248.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.170.000 7.374.000 4.437.000 3.214.000 3.557.000
Andre fordringer 136.000 727.000 420.000 1.087.000 1.962.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.738.000 17.024.000 16.045.000 12.940.000 11.349.000
Sum omløpsmidler 31.044.000 25.125.000 20.902.000 17.242.000 16.868.000
Sum eiendeler 33.305.000 27.347.000 23.332.000 18.778.000 17.116.000
Sum opptjent egenkapital 24.102.000 20.348.000 16.817.000 13.427.000 11.051.000
Sum egenkapital 29.052.000 24.198.000 20.667.000 16.556.000 14.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 200.000 200.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 200.000 200.000
Leverandørgjeld 195.000 271.000 176.000 376.000 578.000
Betalbar skatt 1.124.000 1.104.000 1.070.000 836.000 1.355.000
Skyldig offentlige avgifter 632.000 169.000 91.000 160.000 161.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.302.000 1.605.000 1.327.000 649.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 4.253.000 3.149.000 2.664.000 2.022.000 2.290.000
Sum gjeld og egenkapital 33.305.000 27.347.000 23.331.000 18.778.000 17.117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.791.000 21.976.000 18.238.000 15.220.000 14.578.000
Likviditetsgrad 1 7.3 8 7.8 8.5 7.4
Likviditetsgrad 2 7.3 8 7.8 8.5 7.4
Soliditet 87.2 88.5 88.6 88.2 85.5
Resultatgrad 15.7 17.6 16.9 10.8 14.3
Rentedekningsgrad 4 1138.8 1 312.9 401.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 14.7 1 19.4 17.2 28.1
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex