Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fondsformidling AS
Juridisk navn:  Fondsformidling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23113000
c/o Must Jegeråsen 20B c/o Must Jegeråsen 20B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980397807
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
295.74%
Egenkapital  
  
26.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 92.000 -47.000 72.000 301.000 -133.000
Egenkapital: 436.000 344.000 391.000 319.000 18.000
Regnskap for  Fondsformidling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finansinntekter 98.000 -42.000 77.000 306.000 -129.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 98.000 -42.000 77.000 306.000 -129.000
Resultat før skatt 92.000 -47.000 72.000 301.000 -133.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 -47.000 72.000 301.000 -133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 501.000 405.000 466.000 389.000 83.000
Sum eiendeler 501.000 405.000 466.000 389.000 83.000
Sum opptjent egenkapital 336.000 244.000 291.000 219.000 -82.000
Sum egenkapital 436.000 344.000 391.000 319.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 61.000 75.000 70.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 502.000 405.000 466.000 389.000 83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Driftskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finansinntekter 98.000 -42.000 77.000 306.000 -129.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 98.000 -42.000 77.000 306.000 -129.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 -47.000 72.000 301.000 -133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 20.000 20.000 0
Sum investeringer 501.000 403.000 446.000 369.000 83.000
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 501.000 405.000 466.000 389.000 83.000
Sum eiendeler 501.000 405.000 466.000 389.000 83.000
Sum opptjent egenkapital 336.000 244.000 291.000 219.000 -82.000
Sum egenkapital 436.000 344.000 391.000 319.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 61.000 75.000 70.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 61.000 75.000 70.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 502.000 405.000 466.000 389.000 83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 435.000 344.000 391.000 319.000 18.000
Likviditetsgrad 1 7.6 6.6 6.2 5.6 1.3
Likviditetsgrad 2 7.6 6.6 6.2 5.6 1.3
Soliditet 86.9 84.9 83.9 8 21.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 3.6
Total kapitalrentabilitet 18.3 -11.6 15.5 77.4 -160.2
Signatur
07.11.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex