Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fondsformidling AS
Juridisk navn:  Fondsformidling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23113000
C/O Must, Jegeråsen 20 B C/O Must Jegeråsen 20B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 980397807
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-76.08%
Egenkapital  
  
22.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 72.000 301.000 -133.000 -112.000 -99.000
Egenkapital: 391.000 319.000 18.000 151.000 263.000
Regnskap for  Fondsformidling AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 77.000 306.000 -129.000 -107.000 -94.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 77.000 306.000 -129.000 -107.000 -94.000
Resultat før skatt 72.000 301.000 -133.000 -112.000 -99.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 72.000 301.000 -133.000 -112.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 466.000 389.000 83.000 151.000 263.000
Sum eiendeler 466.000 389.000 83.000 151.000 263.000
Sum opptjent egenkapital 291.000 219.000 -82.000 51.000 163.000
Sum egenkapital 391.000 319.000 18.000 151.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 70.000 65.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 466.000 389.000 83.000 151.000 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 77.000 306.000 -129.000 -107.000 -94.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 77.000 306.000 -129.000 -107.000 -94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 72.000 301.000 -133.000 -112.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 20.000 20.000 0 39.000 43.000
Sum investeringer 446.000 369.000 83.000 112.000 220.000
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 466.000 389.000 83.000 151.000 263.000
Sum eiendeler 466.000 389.000 83.000 151.000 263.000
Sum opptjent egenkapital 291.000 219.000 -82.000 51.000 163.000
Sum egenkapital 391.000 319.000 18.000 151.000 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 70.000 65.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 70.000 65.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 466.000 389.000 83.000 151.000 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 391.000 319.000 18.000 151.000 263.000
Likviditetsgrad 1 6.2 5.6 1.3
Likviditetsgrad 2 6.2 5.6 1.3 0.0 0.0
Soliditet 83.9 8 21.7 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 3.6 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 15.5 77.4 -160.2 -73.5 -37.3
Signatur
07.11.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex