Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fongen Invest AS
Juridisk navn:  Fongen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92856443
C/O Roar Øien Utsikten 9 C/O Roar Øien Utsikten 9 Fax: 46709718
2636 Øyer 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Innlandet Øyer
Org.nr: 987964979
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/5/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-75%
Resultat  
  
-148.39%
Egenkapital  
  
111.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.000 40.000 30.000 20.000 0
Resultat: -15.000 31.000 15.000 11.000 -45.000
Egenkapital: 1.085.000 513.000 482.000 468.000 456.000
Regnskap for  Fongen Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.000 40.000 30.000 20.000 0
Driftskostnader -28.000 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000
Driftsresultat -18.000 24.000 16.000 8.000 -10.000
Finansinntekter 10.000 14.000 6.000 10.000 -26.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -8.000
Finans 3.000 7.000 -1.000 3.000 -34.000
Resultat før skatt -15.000 31.000 15.000 11.000 -45.000
Skattekostnad 36.000 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 31.000 15.000 11.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 990.000 748.000 745.000 752.000 749.000
Sum omløpsmidler 496.000 91.000 57.000 38.000 23.000
Sum eiendeler 1.486.000 839.000 802.000 790.000 772.000
Sum opptjent egenkapital 555.000 -17.000 -48.000 -62.000 -74.000
Sum egenkapital 1.085.000 513.000 482.000 468.000 456.000
Sum langsiktig gjeld 69.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 332.000 327.000 320.000 322.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.486.000 840.000 802.000 790.000 771.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 40.000 30.000 20.000 0
Andre inntekter 10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 40.000 30.000 20.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000
Driftskostnader -28.000 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000
Driftsresultat -18.000 24.000 16.000 8.000 -10.000
Finansinntekter 10.000 14.000 6.000 10.000 -26.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -8.000
Finans 3.000 7.000 -1.000 3.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 31.000 15.000 11.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 990.000 748.000 745.000 752.000 749.000
Sum anleggsmidler 990.000 748.000 745.000 752.000 749.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 34.000 38.000 29.000 26.000 19.000
Kasse, bank 452.000 13.000 8.000 12.000 4.000
Sum omløpsmidler 496.000 91.000 57.000 38.000 23.000
Sum eiendeler 1.486.000 839.000 802.000 790.000 772.000
Sum opptjent egenkapital 555.000 -17.000 -48.000 -62.000 -74.000
Sum egenkapital 1.085.000 513.000 482.000 468.000 456.000
Sum avsetninger til forpliktelser 69.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 69.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 332.000 327.000 320.000 322.000 315.000
Sum kortsiktig gjeld 332.000 327.000 320.000 322.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.486.000 840.000 802.000 790.000 771.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 -236.000 -263.000 -284.000 -292.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.3 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.5 0.3 0.2 0.1 0.1
Soliditet 7 61.1 60.1 59.2 59.1
Resultatgrad 6 53.3 4
Rentedekningsgrad -2.6 3.4 2.3 1.1 -4.5
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -0.5 4.5 2.7 2.3 -4.7
Signatur
26.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex