Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fonn Software AS
Juridisk navn:  Fonn Software AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53675010
Herandsvegen 300 Herandsvegen 300 Fax: 53668226
5628 Herand 5628 Herand
Fylke: Kommune:
Hordaland Jondal
Org.nr: 974480980
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/31/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fonn Kontorservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.19%
Resultat  
  
67.96%
Egenkapital  
  
-5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.879.000 3.700.000 3.668.000 3.280.000 3.085.000
Resultat: -33.000 -103.000 50.000 28.000 49.000
Egenkapital: 627.000 660.000 763.000 725.000 705.000
Regnskap for  Fonn Software AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.879.000 3.700.000 3.668.000 3.280.000 3.085.000
Driftskostnader -2.903.000 -3.794.000 -3.617.000 -3.253.000 -3.039.000
Driftsresultat -24.000 -95.000 50.000 27.000 47.000
Finansinntekter 1.000 4.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -9.000 -13.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -8.000 -9.000 0 1.000 2.000
Resultat før skatt -33.000 -103.000 50.000 28.000 49.000
Skattekostnad 0 0 -12.000 -7.000 -13.000
Årsresultat -33.000 -103.000 38.000 21.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 242.000 269.000 37.000 167.000 297.000
Sum omløpsmidler 1.225.000 1.417.000 1.355.000 1.071.000 778.000
Sum eiendeler 1.467.000 1.686.000 1.392.000 1.238.000 1.075.000
Sum opptjent egenkapital 527.000 560.000 663.000 625.000 605.000
Sum egenkapital 627.000 660.000 763.000 725.000 705.000
Sum langsiktig gjeld 177.000 227.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 664.000 799.000 628.000 512.000 371.000
Sum gjeld og egenkapital 1.468.000 1.686.000 1.391.000 1.237.000 1.076.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.590.000 3.407.000 3.273.000 2.926.000 2.748.000
Andre inntekter 289.000 293.000 395.000 354.000 337.000
Driftsinntekter 2.879.000 3.700.000 3.668.000 3.280.000 3.085.000
Varekostnad -1.221.000 -1.484.000 -1.046.000 -1.154.000 -1.130.000
Lønninger -1.271.000 -1.663.000 -1.602.000 -1.255.000 -963.000
Avskrivning -27.000 -102.000 -130.000 -130.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -384.000 -545.000 -839.000 -714.000 -816.000
Driftskostnader -2.903.000 -3.794.000 -3.617.000 -3.253.000 -3.039.000
Driftsresultat -24.000 -95.000 50.000 27.000 47.000
Finansinntekter 1.000 4.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -9.000 -13.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -8.000 -9.000 0 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -103.000 38.000 21.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 35.000 165.000 295.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 240.000 267.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 240.000 267.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 242.000 269.000 37.000 167.000 297.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 312.000 595.000 266.000 227.000 245.000
Andre fordringer 7.000 19.000 25.000 46.000 35.000
Sum investeringer 504.000 504.000 459.000 407.000 258.000
Kasse, bank 402.000 299.000 606.000 390.000 241.000
Sum omløpsmidler 1.225.000 1.417.000 1.355.000 1.071.000 778.000
Sum eiendeler 1.467.000 1.686.000 1.392.000 1.238.000 1.075.000
Sum opptjent egenkapital 527.000 560.000 663.000 625.000 605.000
Sum egenkapital 627.000 660.000 763.000 725.000 705.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 165.000 142.000 89.000 56.000 0
Sum langsiktig gjeld 177.000 227.000 0 0 0
Leverandørgjeld 203.000 272.000 147.000 188.000 96.000
Betalbar skatt 0 0 12.000 7.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 141.000 178.000 222.000 137.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 207.000 158.000 125.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 664.000 799.000 628.000 512.000 371.000
Sum gjeld og egenkapital 1.468.000 1.686.000 1.391.000 1.237.000 1.076.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 561.000 618.000 727.000 559.000 407.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 2.2 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 2.2 2.1 2.1
Soliditet 42.7 39.1 54.9 58.6 65.5
Resultatgrad -0.8 -2.6 1.4 0.8 1.5
Rentedekningsgrad -2.7 -7.3 5 29.0 50.0
Gjeldsgrad 1.3 1.6 0.8 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet -1.6 -5.4 3.7 2.3 4.6
Signatur
28.11.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex