Fontenehuset Stavanger
Juridisk navn:  Fontenehuset Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51535393
St. Svithuns Gate 37 St. Svithuns Gate 37 Fax: 51524052
4008 Stavanger 4008 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971338709
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 8/24/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Rogaland Revisjon Iks
Regnskapsfører: Ecit Merkur As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.45%
Resultat  
  
68.93%
Egenkapital  
  
24.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.428.000 4.322.000 4.082.000 4.446.000 4.636.000
Resultat: 348.000 206.000 179.000 -257.000 1.240.000
Egenkapital: 1.767.000 1.419.000 1.214.000 867.000 2.567.000
Regnskap for  Fontenehuset Stavanger
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.428.000 4.322.000 4.082.000 4.446.000 4.636.000
Driftskostnader -4.079.000 -4.115.000 -3.904.000 -4.717.000 -3.422.000
Driftsresultat 349.000 207.000 178.000 -272.000 1.214.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 16.000 26.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 1.000 15.000 26.000
Resultat før skatt 348.000 206.000 179.000 -257.000 1.240.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 348.000 206.000 179.000 -257.000 1.240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 100.000 124.000 87.000 118.000
Sum omløpsmidler 4.100.000 4.083.000 3.751.000 3.609.000 3.013.000
Sum eiendeler 4.152.000 4.183.000 3.875.000 3.696.000 3.131.000
Sum opptjent egenkapital 1.707.000 1.359.000 1.154.000 807.000 2.507.000
Sum egenkapital 1.767.000 1.419.000 1.214.000 867.000 2.567.000
Sum langsiktig gjeld 1.715.000 1.765.000 1.694.000 1.556.000 0
Sum kortsiktig gjeld 669.000 998.000 967.000 1.273.000 564.000
Sum gjeld og egenkapital 4.151.000 4.182.000 3.875.000 3.696.000 3.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 0 0 0 0
Andre inntekter 4.368.000 4.322.000 4.082.000 4.446.000 4.636.000
Driftsinntekter 4.428.000 4.322.000 4.082.000 4.446.000 4.636.000
Varekostnad -48.000 0 0 0 0
Lønninger -2.801.000 -2.981.000 -2.958.000 -3.567.000 -2.695.000
Avskrivning -52.000 -48.000 -45.000 -31.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.178.000 -1.086.000 -901.000 -1.119.000 -697.000
Driftskostnader -4.079.000 -4.115.000 -3.904.000 -4.717.000 -3.422.000
Driftsresultat 349.000 207.000 178.000 -272.000 1.214.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 16.000 26.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 1.000 15.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 348.000 206.000 179.000 -257.000 1.240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 100.000 124.000 87.000 118.000
Sum varige driftsmidler 48.000 100.000 124.000 87.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 100.000 124.000 87.000 118.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 18.000 8.000 26.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.093.000 4.065.000 3.743.000 3.583.000 2.906.000
Sum omløpsmidler 4.100.000 4.083.000 3.751.000 3.609.000 3.013.000
Sum eiendeler 4.152.000 4.183.000 3.875.000 3.696.000 3.131.000
Sum opptjent egenkapital 1.707.000 1.359.000 1.154.000 807.000 2.507.000
Sum egenkapital 1.767.000 1.419.000 1.214.000 867.000 2.567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.715.000 1.765.000 1.694.000 1.556.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.715.000 1.765.000 1.694.000 1.556.000 0
Leverandørgjeld 139.000 153.000 41.000 42.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 228.000 193.000 227.000 230.000 186.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 303.000 652.000 698.000 1.002.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 998.000 967.000 1.273.000 564.000
Sum gjeld og egenkapital 4.151.000 4.182.000 3.875.000 3.696.000 3.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.431.000 3.085.000 2.784.000 2.336.000 2.449.000
Likviditetsgrad 1 6.1 4.1 3.9 2.8 5.3
Likviditetsgrad 2 6.1 4.1 3.9 2.9 5.4
Soliditet 42.6 33.9 31.3 23.5 82.0
Resultatgrad 7.9 4.8 4.4 -6.1 26.2
Rentedekningsgrad 87.3 51.8 1 -256.0
Gjeldsgrad 1.3 1.9 2.2 3.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.5 5 4.6 -6.9 39.6
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex