Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Food Friend As
Juridisk navn:  Food Friend As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Malvikvegen 88 Malvikvegen 88 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 821350972
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/10/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 95.000
Resultat: -36.000
Egenkapital: -6.000
Regnskap for  Food Friend As
Resultat 2018
Driftsinntekter 95.000
Driftskostnader -131.000
Driftsresultat -36.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -36.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 67.000
Sum eiendeler 67.000
Sum opptjent egenkapital -36.000
Sum egenkapital -6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 95.000
Varekostnad -55.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -76.000
Driftskostnader -131.000
Driftsresultat -36.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 14.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 30.000
Kasse, bank 24.000
Sum omløpsmidler 67.000
Sum eiendeler 67.000
Sum opptjent egenkapital -36.000
Sum egenkapital -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 19.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet
Resultatgrad -37.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -12.2
Total kapitalrentabilitet -53.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex