Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Food & Friends AS
Juridisk navn:  Food & Friends AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91822868
C/O Ekonomi As Postboks 5 Bølerlia Bølerlia 60 Fax: 61255840
0622 Oslo 689 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981298845
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.15%
Resultat  
  
104.55%
Egenkapital  
  
1.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.072.000 931.000 1.355.000 1.204.000 64.000
Resultat: 6.000 -132.000 -100.000 25.000 -30.000
Egenkapital: -58.000 -59.000 45.000 122.000 105.000
Regnskap for  Food & Friends AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.072.000 931.000 1.355.000 1.204.000 64.000
Driftskostnader -1.066.000 -1.063.000 -1.455.000 -1.180.000 -93.000
Driftsresultat 6.000 -132.000 -100.000 24.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 6.000 -132.000 -100.000 25.000 -30.000
Skattekostnad -5.000 29.000 23.000 -8.000 8.000
Årsresultat 1.000 -103.000 -77.000 17.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 138.000 161.000 115.000 38.000 51.000
Sum omløpsmidler 203.000 208.000 176.000 225.000 198.000
Sum eiendeler 341.000 369.000 291.000 263.000 249.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 -161.000 -57.000 20.000 3.000
Sum egenkapital -58.000 -59.000 45.000 122.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 399.000 427.000 246.000 141.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 341.000 368.000 291.000 263.000 249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.082.000 913.000 1.329.000 1.200.000 64.000
Andre inntekter -9.000 18.000 26.000 5.000 0
Driftsinntekter 1.072.000 931.000 1.355.000 1.204.000 64.000
Varekostnad -190.000 -161.000 -271.000 -234.000 0
Lønninger -309.000 -351.000 -565.000 -325.000 0
Avskrivning -6.000 -4.000 -1.000 -4.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -561.000 -547.000 -618.000 -617.000 -62.000
Driftskostnader -1.066.000 -1.063.000 -1.455.000 -1.180.000 -93.000
Driftsresultat 6.000 -132.000 -100.000 24.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -103.000 -77.000 17.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 67.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 67.000 72.000 43.000 20.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 89.000 72.000 18.000 22.000
Sum varige driftsmidler 57.000 89.000 72.000 18.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 138.000 161.000 115.000 38.000 51.000
Varebeholdning 24.000 16.000 23.000 12.000 0
Kundefordringer 43.000 133.000 58.000 38.000 96.000
Andre fordringer 88.000 58.000 52.000 98.000 99.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 2.000 43.000 76.000 2.000
Sum omløpsmidler 203.000 208.000 176.000 225.000 198.000
Sum eiendeler 341.000 369.000 291.000 263.000 249.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 -161.000 -57.000 20.000 3.000
Sum egenkapital -58.000 -59.000 45.000 122.000 105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 100.000 199.000 169.000 99.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 11.000 17.000 26.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 297.000 217.000 59.000 16.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 427.000 246.000 141.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 341.000 368.000 291.000 263.000 249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -196.000 -219.000 -70.000 84.000 54.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.7 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.6 1.6 1.4
Soliditet 15.5 46.4 42.2
Resultatgrad 0.6 -14.2 -7.4 2.0 -46.9
Rentedekningsgrad 26.0 -29.0
Gjeldsgrad -6.9 -7.2 5.5 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.8 -35.9 -34.4 9.9 -11.6
Signatur
02.08.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex