Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Forbord Gruppen AS
Juridisk navn:  Forbord Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93258620
Saxe Viks Veg 44 Saxe Viks Veg 44 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 989181947
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Delta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1330.17%
Egenkapital  
  
1504.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 5.000 49.000 33.000 19.000
Resultat: 1.659.000 116.000 72.000 20.000 7.000
Egenkapital: 1.621.000 101.000 172.000 109.000 89.000
Regnskap for  Forbord Gruppen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 5.000 49.000 33.000 19.000
Driftskostnader -10.000 -15.000 -13.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 36.000 22.000 9.000
Finansinntekter 1.669.000 128.000 37.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.669.000 127.000 36.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 1.659.000 116.000 72.000 20.000 7.000
Skattekostnad 0 0 -9.000 0 0
Årsresultat 1.659.000 116.000 63.000 20.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 620.000 770.000 770.000 770.000 760.000
Sum omløpsmidler 1.404.000 134.000 130.000 76.000 89.000
Sum eiendeler 2.024.000 904.000 900.000 846.000 849.000
Sum opptjent egenkapital 1.521.000 1.000 72.000 9.000 -11.000
Sum egenkapital 1.621.000 101.000 172.000 109.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 76.000 616.000 720.000 737.000 761.000
Sum kortsiktig gjeld 327.000 187.000 9.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.024.000 904.000 901.000 846.000 850.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 5.000 49.000 33.000 19.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 5.000 49.000 33.000 19.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -15.000 -13.000 -11.000 -11.000
Driftskostnader -10.000 -15.000 -13.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 36.000 22.000 9.000
Finansinntekter 1.669.000 128.000 37.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.669.000 127.000 36.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag -140.000 187.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.659.000 116.000 63.000 20.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 620.000 770.000 770.000 770.000 760.000
Sum anleggsmidler 620.000 770.000 770.000 770.000 760.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 13.000 0 19.000
Andre fordringer 484.000 134.000 116.000 68.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 920.000 0 1.000 8.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.404.000 134.000 130.000 76.000 89.000
Sum eiendeler 2.024.000 904.000 900.000 846.000 849.000
Sum opptjent egenkapital 1.521.000 1.000 72.000 9.000 -11.000
Sum egenkapital 1.621.000 101.000 172.000 109.000 89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 76.000 616.000 720.000 737.000 761.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 327.000 187.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 327.000 187.000 9.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.024.000 904.000 901.000 846.000 850.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.077.000 -53.000 121.000 76.000 89.000
Likviditetsgrad 1 4.3 0.7 14.4
Likviditetsgrad 2 4.3 0.7 14.4 0.0 0.0
Soliditet 80.1 11.2 19.1 12.9 10.5
Resultatgrad 73.5 66.7 47.4
Rentedekningsgrad 3 22.0 9.0
Gjeldsgrad 0.2 8 4.2 6.8 8.6
Total kapitalrentabilitet 8 12.9 8.1 2.6 1.1
Signatur
26.04.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex