Foredrag Og Konsulentfirma Svein Harald Wiik
Juridisk navn:  Foredrag Og Konsulentfirma Svein Harald Wiik
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76961200
Teknologiveien 10 Teknologiveien 10 Fax: 76946911
8517 Narvik 8517 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 962529860
Aksjekapital: -.486 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: noraudit svein harald wiik
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.96%
Resultat  
  
-36.47%
Egenkapital  
  
-80%
Hovedpunkter i regnskapet
2007 2006 2005 2004 2003
Omsetning: 2.029.000 4.055.000 5.799.000 5.811.000 5.988.000
Resultat: 1.181.000 1.859.000 1.430.000 1.564.000 1.291.000
Egenkapital: 228.000 1.140.000 1.282.000 -2.694.000 -705.000
Regnskap for  Foredrag Og Konsulentfirma Svein Harald Wiik
Resultat 2007 2006 2005 2004 2003
Driftsinntekter 2.029.000 4.055.000 5.799.000 5.811.000 5.988.000
Driftskostnader -795.000 -2.047.000 -4.193.000 -3.926.000 -4.317.000
Driftsresultat 1.234.000 2.008.000 1.606.000 1.886.000 1.671.000
Finansinntekter 17.000 21.000 5.000 6.000 3.000
Finanskostnader -70.000 -170.000 -182.000 -327.000 -383.000
Finans -53.000 -149.000 -177.000 -321.000 -380.000
Resultat før skatt 1.181.000 1.859.000 1.430.000 1.564.000 1.291.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.181.000 1.859.000 4.492.000 1.564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.779.000 1.929.000 2.655.000 4.817.000 5.077.000
Sum omløpsmidler 439.000 183.000 833.000 566.000 488.000
Sum eiendeler 2.218.000 2.112.000 3.488.000 5.383.000 5.565.000
Sum opptjent egenkapital 228.000
Sum egenkapital 228.000 1.140.000 1.282.000 -2.694.000 -705.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 410.000 710.000 4.442.000 4.790.000
Sum kortsiktig gjeld 1.640.000 563.000 1.496.000 3.635.000 1.480.000
Sum gjeld og egenkapital 2.218.000 2.113.000 3.488.000 5.383.000 5.565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.029.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.029.000 4.055.000 5.799.000 5.811.000 5.988.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -613.000 -1.684.000 -2.846.000 -2.762.000 -3.178.000
Avskrivning -175.000 -175.000 -277.000 -311.000 -283.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -7.000 -188.000 -1.070.000 -853.000 -856.000
Driftskostnader -795.000 -2.047.000 -4.193.000 -3.926.000 -4.317.000
Driftsresultat 1.234.000 2.008.000 1.606.000 1.886.000 1.671.000
Finansinntekter 17.000 21.000 5.000 6.000 3.000
Finanskostnader -70.000 -170.000 -182.000 -327.000 -383.000
Finans -53.000 -149.000 -177.000 -321.000 -380.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.181.000 1.859.000 4.492.000 1.564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0 0 3.790.000 3.830.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 581.000
Sum varige driftsmidler 581.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.198.000
Sum anleggsmidler 1.779.000 1.929.000 2.655.000 4.817.000 5.077.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 418.000 116.000 653.000 551.000 429.000
Andre fordringer 0 68.000 63.000 15.000 59.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 22.000 0 117.000 0 0
Sum omløpsmidler 439.000 183.000 833.000 566.000 488.000
Sum eiendeler 2.218.000 2.112.000 3.488.000 5.383.000 5.565.000
Sum opptjent egenkapital 228.000
Sum egenkapital 228.000 1.140.000 1.282.000 -2.694.000 -705.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 880.000 314.000 701.000 2.366.000 522.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 410.000 710.000 4.442.000 4.790.000
Leverandørgjeld 49.000 59.000 91.000 80.000 139.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 30.000 528.000 496.000 484.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 639.000 160.000 176.000 692.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 1.640.000 563.000 1.496.000 3.635.000 1.480.000
Sum gjeld og egenkapital 2.218.000 2.113.000 3.488.000 5.383.000 5.565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.201.000 -380.000 -663.000 -3.069.000 -992.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.6 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.6 0.2 0.4
Soliditet 10.3 54.0 36.8 -50.0 -12.7
Resultatgrad 60.8 49.5 27.7 32.5 27.9
Rentedekningsgrad 17.9 11.9 8.9 5.8 4.4
Gjeldsgrad 8.7 0.9 1.7 -3.0 -8.9
Total kapitalrentabilitet 56.4 96.0 46.2 35.1 30.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2007
Normal beretning
Auditor Notes for 2006
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2005
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex