Foreningen Manifest Analyse
Juridisk navn:  Foreningen Manifest Analyse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92458464
Torggata 28 Torggata 28 Fax:
0183 Oslo 183 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994298992
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/22/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: On Time Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.58%
Resultat  
  
-107.02%
Egenkapital  
  
-5.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2009
Omsetning: 5.637.000 6.599.000 6.215.000 2.010.000
Resultat: -71.000 1.012.000 -516.000 478.000
Egenkapital: 1.175.000 1.246.000 234.000 478.000
Regnskap for  Foreningen Manifest Analyse
Resultat 2018 2017 2016 2009
Driftsinntekter 5.637.000 6.599.000 6.215.000 2.010.000
Driftskostnader -5.716.000 -5.591.000 -6.735.000 -1.537.000
Driftsresultat -80.000 1.007.000 -521.000 473.000
Finansinntekter 9.000 5.000 7.000 5.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 0
Finans 9.000 4.000 5.000 5.000
Resultat før skatt -71.000 1.012.000 -516.000 478.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 1.012.000 -516.000 478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 32.000 52.000 38.000
Sum omløpsmidler 2.135.000 6.456.000 5.277.000 803.000
Sum eiendeler 2.166.000 6.488.000 5.329.000 841.000
Sum opptjent egenkapital 1.175.000 1.246.000 234.000
Sum egenkapital 1.175.000 1.246.000 234.000 478.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 991.000 5.241.000 5.095.000 363.000
Sum gjeld og egenkapital 2.166.000 6.487.000 5.329.000 841.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.351.000 6.406.000 5.524.000
Andre inntekter 286.000 193.000 691.000
Driftsinntekter 5.637.000 6.599.000 6.215.000 2.010.000
Varekostnad -861.000 -1.663.000 -2.071.000 -327.000
Lønninger -3.784.000 -3.191.000 -3.351.000 -645.000
Avskrivning -46.000 -20.000 -20.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.025.000 -717.000 -1.293.000 -562.000
Driftskostnader -5.716.000 -5.591.000 -6.735.000 -1.537.000
Driftsresultat -80.000 1.007.000 -521.000 473.000
Finansinntekter 9.000 5.000 7.000 5.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 0
Finans 9.000 4.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 1.012.000 -516.000 478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 32.000 52.000 0
Driftsløsøre 31.000 0 0
Sum varige driftsmidler 31.000 32.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 32.000 52.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 4.552.000 3.592.000 0
Andre fordringer 375.000 542.000 260.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.681.000 1.362.000 1.426.000 790.000
Sum omløpsmidler 2.135.000 6.456.000 5.277.000 803.000
Sum eiendeler 2.166.000 6.488.000 5.329.000 841.000
Sum opptjent egenkapital 1.175.000 1.246.000 234.000
Sum egenkapital 1.175.000 1.246.000 234.000 478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 170.000 0 73.000 147.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 208.000 136.000 230.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 613.000 5.106.000 4.792.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 991.000 5.241.000 5.095.000 363.000
Sum gjeld og egenkapital 2.166.000 6.487.000 5.329.000 841.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.144.000 1.215.000 182.000 440.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.2 1 2.2
Likviditetsgrad 2 2.2 1.2 1 2.3
Soliditet 54.2 19.2 4.4 56.8
Resultatgrad -1.4 15.3 -8.4 23.5
Rentedekningsgrad 1 -260.5
Gjeldsgrad 0.8 4.2 21.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -3.3 15.6 -9.6 56.8
Signatur
15.07.2019
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.07.2019
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex