Forhandlingspartner As
Juridisk navn:  Forhandlingspartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40000953
Postboks 6430 Etterstad C. J. Hambros Plass 2C Fax:
0605 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997667344
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/4/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mpr Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.84%
Resultat  
  
-2352.94%
Egenkapital  
  
-95.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 65.000 62.000 74.000 105.000 163.000
Resultat: -383.000 17.000 27.000 33.000 5.000
Egenkapital: 16.000 399.000 387.000 366.000 343.000
Regnskap for  Forhandlingspartner As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 65.000 62.000 74.000 105.000 163.000
Driftskostnader -448.000 -45.000 -45.000 -70.000 -164.000
Driftsresultat -382.000 17.000 29.000 35.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 9.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 0 -1.000 -2.000 7.000
Resultat før skatt -383.000 17.000 27.000 33.000 5.000
Skattekostnad 0 -4.000 -7.000 -10.000 -1.000
Årsresultat -383.000 13.000 20.000 23.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 434.000 308.000 308.000 0
Sum omløpsmidler 22.000 18.000 141.000 150.000 426.000
Sum eiendeler 66.000 452.000 449.000 458.000 426.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 299.000 287.000 266.000 243.000
Sum egenkapital 16.000 399.000 387.000 366.000 343.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 53.000 63.000 91.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 66.000 452.000 450.000 457.000 427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 62.000 74.000 105.000 163.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 65.000 62.000 74.000 105.000 163.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -448.000 -45.000 -45.000 -70.000 -164.000
Driftskostnader -448.000 -45.000 -45.000 -70.000 -164.000
Driftsresultat -382.000 17.000 29.000 35.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 9.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 0 -1.000 -2.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -383.000 13.000 20.000 23.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 434.000 308.000 308.000 0
Sum anleggsmidler 44.000 434.000 308.000 308.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 0 61.000 10.000 24.000
Andre fordringer 6.000 0 66.000 132.000 367.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 18.000 14.000 8.000 36.000
Sum omløpsmidler 22.000 18.000 141.000 150.000 426.000
Sum eiendeler 66.000 452.000 449.000 458.000 426.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 299.000 287.000 266.000 243.000
Sum egenkapital 16.000 399.000 387.000 366.000 343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 40.000 45.000 68.000 68.000
Betalbar skatt 0 4.000 7.000 10.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 8.000 10.000 13.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 53.000 63.000 91.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 66.000 452.000 450.000 457.000 427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 -35.000 78.000 59.000 342.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 2.2 1.6 5.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 2.2 1.7 5.1
Soliditet 24.2 88.3 8 80.1 80.3
Resultatgrad -587.7 27.4 39.2 33.3 -0.6
Rentedekningsgrad 2 17.5 4.0
Gjeldsgrad 3.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -578.8 3.8 6.4 7.7 1.9
Signatur
22.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex