Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fornebu Driftsforening
Juridisk navn:  Fornebu Driftsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22868599
Postboks 6668 St Olavs Plass Hammersborg Torg 1 Fax:
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994184261
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/4/2009 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.82%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011
Omsetning: 2.684.000 2.636.000 2.536.000 2.042.000
Resultat: 0 0 0 0
Egenkapital: 0 0 0 0
Regnskap for  Fornebu Driftsforening
Resultat 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 2.684.000 2.636.000 2.536.000 2.042.000
Driftskostnader -2.685.000 -2.644.000 -2.539.000 -2.045.000
Driftsresultat -1.000 -8.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 4.000 9.000 3.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0
Finans 2.000 8.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 467.000 341.000 61.000 1.225.000
Sum eiendeler 467.000 341.000 61.000 1.225.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 341.000 61.000 1.225.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 341.000 61.000 1.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.684.000 2.636.000 2.536.000 2.042.000
Driftsinntekter 2.684.000 2.636.000 2.536.000 2.042.000
Varekostnad 0 -26.000 -136.000 -267.000
Lønninger -23.000 -21.000 -21.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.662.000 -2.597.000 -2.382.000 -1.778.000
Driftskostnader -2.685.000 -2.644.000 -2.539.000 -2.045.000
Driftsresultat -1.000 -8.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 4.000 9.000 3.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0
Finans 2.000 8.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 32.000
Andre fordringer 158.000 0 21.000 600.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 308.000 341.000 40.000 593.000
Sum omløpsmidler 467.000 341.000 61.000 1.225.000
Sum eiendeler 467.000 341.000 61.000 1.225.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 220.000 73.000 61.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 239.000 268.000 0 1.159.000
Sum kortsiktig gjeld 467.000 341.000 61.000 1.225.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 341.000 61.000 1.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultatgrad 0.0 -0.3 -0.1 -0.1
Rentedekningsgrad 1.5 1.0
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.3 0.0 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex