Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fornebu Indoor Golf Center AS
Juridisk navn:  Fornebu Indoor Golf Center AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67116600
Snarøyveien 69 Snarøyveien 69 Fax: 67116601
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987121777
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/3/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.3%
Resultat  
  
1.72%
Egenkapital  
  
4.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.429.000 7.407.000 7.529.000 6.102.000 6.192.000
Resultat: 473.000 465.000 525.000 -1.274.000 -5.716.000
Egenkapital: -9.463.000 -9.935.000 -10.401.000 -10.926.000 -9.652.000
Regnskap for  Fornebu Indoor Golf Center AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.429.000 7.407.000 7.529.000 6.102.000 6.192.000
Driftskostnader -6.621.000 -6.606.000 -6.649.000 -6.988.000 -11.168.000
Driftsresultat 808.000 801.000 881.000 -885.000 -4.976.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -335.000 -336.000 -356.000 -388.000 -740.000
Finans -335.000 -336.000 -356.000 -388.000 -740.000
Resultat før skatt 473.000 465.000 525.000 -1.274.000 -5.716.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -165.000
Årsresultat 473.000 465.000 525.000 -1.274.000 -5.881.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.134.000 1.308.000 940.000 1.046.000 1.526.000
Sum omløpsmidler 619.000 -451.000 790.000 714.000 252.000
Sum eiendeler 1.753.000 857.000 1.730.000 1.760.000 1.778.000
Sum opptjent egenkapital -11.063.000 -11.535.000 -12.001.000 -12.526.000 -11.252.000
Sum egenkapital -9.463.000 -9.935.000 -10.401.000 -10.926.000 -9.652.000
Sum langsiktig gjeld 6.049.000 5.925.000 6.022.000 7.159.000 6.855.000
Sum kortsiktig gjeld 5.167.000 4.867.000 6.108.000 5.527.000 4.576.000
Sum gjeld og egenkapital 1.753.000 857.000 1.729.000 1.760.000 1.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.250.000 5.340.000 6.096.000 4.979.000 5.085.000
Andre inntekter 2.179.000 2.067.000 1.433.000 1.123.000 1.107.000
Driftsinntekter 7.429.000 7.407.000 7.529.000 6.102.000 6.192.000
Varekostnad -437.000 -286.000 -801.000 -738.000 -758.000
Lønninger -1.197.000 -1.662.000 -1.595.000 -1.144.000 -1.229.000
Avskrivning -262.000 -208.000 -180.000 -519.000 -471.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.725.000 -4.450.000 -4.073.000 -4.587.000 -8.710.000
Driftskostnader -6.621.000 -6.606.000 -6.649.000 -6.988.000 -11.168.000
Driftsresultat 808.000 801.000 881.000 -885.000 -4.976.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -335.000 -336.000 -356.000 -388.000 -740.000
Finans -335.000 -336.000 -356.000 -388.000 -740.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 473.000 465.000 525.000 -1.274.000 -5.881.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 944.000 1.152.000 940.000 1.046.000 1.526.000
Sum varige driftsmidler 944.000 1.152.000 940.000 1.046.000 1.526.000
Sum finansielle anleggsmidler 190.000 156.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.134.000 1.308.000 940.000 1.046.000 1.526.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 55.000 -10.000 17.000 1.000 50.000
Andre fordringer 441.000 -585.000 615.000 645.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 123.000 145.000 157.000 68.000 172.000
Sum omløpsmidler 619.000 -451.000 790.000 714.000 252.000
Sum eiendeler 1.753.000 857.000 1.730.000 1.760.000 1.778.000
Sum opptjent egenkapital -11.063.000 -11.535.000 -12.001.000 -12.526.000 -11.252.000
Sum egenkapital -9.463.000 -9.935.000 -10.401.000 -10.926.000 -9.652.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.049.000 5.925.000 6.022.000 7.159.000 6.855.000
Leverandørgjeld 2.558.000 1.797.000 3.132.000 2.885.000 2.209.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 209.000 176.000 218.000 171.000 111.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.399.000 2.893.000 2.759.000 2.472.000 2.256.000
Sum kortsiktig gjeld 5.167.000 4.867.000 6.108.000 5.527.000 4.576.000
Sum gjeld og egenkapital 1.753.000 857.000 1.729.000 1.760.000 1.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.548.000 -5.318.000 -5.318.000 -4.813.000 -4.324.000
Likviditetsgrad 1 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 -0.1 0.1 0.2 0.1
Soliditet -539.8 -1159.3 -601.6 -620.8 -542.6
Resultatgrad 10.9 10.8 11.7 -14.5 -80.4
Rentedekningsgrad 2.4 2.4 2.5 -2.3 -6.7
Gjeldsgrad -1.2 -1.1 -1.2 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet 46.1 93.5 5 -50.3 -279.7
Signatur
23.09.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex