Forrøy AS
Juridisk navn:  Forrøy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76142087
Skoleveien 38 Skoleveien 38 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 980244571
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/22/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.55%
Resultat  
  
-134.03%
Egenkapital  
  
-2.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.272.000 10.411.000 8.172.000 7.145.000 5.576.000
Resultat: -228.000 670.000 575.000 388.000 -487.000
Egenkapital: 6.810.000 6.999.000 6.494.000 6.067.000 5.776.000
Regnskap for  Forrøy AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.272.000 10.411.000 8.172.000 7.145.000 5.576.000
Driftskostnader -8.461.000 -9.674.000 -7.501.000 -6.557.000 -6.335.000
Driftsresultat -188.000 737.000 671.000 589.000 -758.000
Finansinntekter 44.000 15.000 15.000 13.000 484.000
Finanskostnader -84.000 -81.000 -111.000 -214.000 -213.000
Finans -40.000 -66.000 -96.000 -201.000 271.000
Resultat før skatt -228.000 670.000 575.000 388.000 -487.000
Skattekostnad 38.000 -166.000 -147.000 -98.000 246.000
Årsresultat -189.000 505.000 428.000 291.000 -241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.286.000 6.780.000 7.913.000 8.253.000 9.319.000
Sum omløpsmidler 2.834.000 3.802.000 1.928.000 3.002.000 1.904.000
Sum eiendeler 9.120.000 10.582.000 9.841.000 11.255.000 11.223.000
Sum opptjent egenkapital 6.610.000 6.799.000 6.294.000 5.867.000 5.576.000
Sum egenkapital 6.810.000 6.999.000 6.494.000 6.067.000 5.776.000
Sum langsiktig gjeld 1.413.000 1.720.000 2.083.000 3.553.000 4.862.000
Sum kortsiktig gjeld 898.000 1.863.000 1.264.000 1.635.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 9.121.000 10.582.000 9.841.000 11.255.000 11.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.272.000 10.411.000 8.172.000 7.145.000 5.559.000
Andre inntekter 0 0 0 0 17.000
Driftsinntekter 8.272.000 10.411.000 8.172.000 7.145.000 5.576.000
Varekostnad -235.000 -191.000 -7.000 -4.000 -2.000
Lønninger -5.094.000 -5.997.000 -4.879.000 -3.892.000 -3.108.000
Avskrivning -1.070.000 -1.122.000 -1.039.000 -1.039.000 -771.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.062.000 -2.364.000 -1.576.000 -1.622.000 -2.454.000
Driftskostnader -8.461.000 -9.674.000 -7.501.000 -6.557.000 -6.335.000
Driftsresultat -188.000 737.000 671.000 589.000 -758.000
Finansinntekter 44.000 15.000 15.000 13.000 484.000
Finanskostnader -84.000 -81.000 -111.000 -214.000 -213.000
Finans -40.000 -66.000 -96.000 -201.000 271.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -189.000 505.000 428.000 291.000 -241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.802.000 5.389.000 5.990.000 6.697.000 7.403.000
Fast eiendom 84.000 88.000 92.000 96.000 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 4.000 6.000 8.000 9.000
Sum varige driftsmidler 775.000 682.000 1.097.000 1.015.000 1.346.000
Sum finansielle anleggsmidler 708.000 708.000 826.000 542.000 569.000
Sum anleggsmidler 6.286.000 6.780.000 7.913.000 8.253.000 9.319.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 57.000 0 72.000 0 0
Andre fordringer 0 220.000 260.000 216.000 692.000
Sum investeringer 0 0 0 0 35.000
Kasse, bank 2.777.000 3.582.000 1.597.000 2.786.000 1.176.000
Sum omløpsmidler 2.834.000 3.802.000 1.928.000 3.002.000 1.904.000
Sum eiendeler 9.120.000 10.582.000 9.841.000 11.255.000 11.223.000
Sum opptjent egenkapital 6.610.000 6.799.000 6.294.000 5.867.000 5.576.000
Sum egenkapital 6.810.000 6.999.000 6.494.000 6.067.000 5.776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 56.000 217.000 322.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.413.000 1.720.000 2.083.000 3.553.000 4.862.000
Leverandørgjeld 133.000 251.000 66.000 165.000 45.000
Betalbar skatt 82.000 328.000 308.000 203.000 0
Skyldig offentlige avgifter 591.000 1.179.000 739.000 1.124.000 511.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 104.000 150.000 143.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 898.000 1.863.000 1.264.000 1.635.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 9.121.000 10.582.000 9.841.000 11.255.000 11.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.936.000 1.939.000 664.000 1.367.000 1.319.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2 1.5 1.8 3.3
Likviditetsgrad 2 3.2 2 1.5 1.9 3.3
Soliditet 74.7 66.1 6 53.9 51.5
Resultatgrad -2.3 7.1 8.2 8.2 -13.6
Rentedekningsgrad -2.2 9.1 6 2.8 -1.3
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet -1.6 7.1 7 5.3 -2.4
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex