Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Forsand Byggservice AS
Juridisk navn:  Forsand Byggservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51703112
Krossen-Senteret Krossen-Senteret Fax: 51703781
4110 Forsand 4110 Forsand
Fylke: Kommune:
Rogaland Forsand
Org.nr: 873651342
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/2/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Tf Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.52%
Resultat  
  
106.89%
Egenkapital  
  
5.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.934.000 10.875.000 17.629.000 29.744.000 27.412.000
Resultat: 148.000 -2.147.000 -2.152.000 1.467.000 -33.000
Egenkapital: 1.771.000 1.686.000 3.341.000 4.967.000 4.634.000
Regnskap for  Forsand Byggservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.934.000 10.875.000 17.629.000 29.744.000 27.412.000
Driftskostnader -15.566.000 -12.768.000 -19.598.000 -28.152.000 -27.229.000
Driftsresultat 368.000 -1.893.000 -1.969.000 1.591.000 184.000
Finansinntekter -9.000 31.000 34.000 76.000 79.000
Finanskostnader -211.000 -286.000 -217.000 -199.000 -296.000
Finans -220.000 -255.000 -183.000 -123.000 -217.000
Resultat før skatt 148.000 -2.147.000 -2.152.000 1.467.000 -33.000
Skattekostnad -64.000 493.000 526.000 -366.000 9.000
Årsresultat 84.000 -1.655.000 -1.626.000 1.101.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 720.000 3.247.000 3.132.000 3.151.000 3.311.000
Sum omløpsmidler 8.913.000 4.946.000 6.937.000 11.167.000 11.745.000
Sum eiendeler 9.633.000 8.193.000 10.069.000 14.318.000 15.056.000
Sum opptjent egenkapital 1.671.000 1.586.000 3.241.000 4.867.000 4.534.000
Sum egenkapital 1.771.000 1.686.000 3.341.000 4.967.000 4.634.000
Sum langsiktig gjeld 1.144.000 2.539.000 3.049.000 3.929.000 4.289.000
Sum kortsiktig gjeld 6.718.000 3.969.000 3.679.000 5.422.000 6.134.000
Sum gjeld og egenkapital 9.633.000 8.194.000 10.069.000 14.318.000 15.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.821.000 10.668.000 17.532.000 29.621.000 27.289.000
Andre inntekter 113.000 207.000 97.000 123.000 123.000
Driftsinntekter 15.934.000 10.875.000 17.629.000 29.744.000 27.412.000
Varekostnad -9.379.000 -5.896.000 -11.262.000 -18.460.000 -17.365.000
Lønninger -3.863.000 -4.118.000 -5.855.000 -6.782.000 -7.034.000
Avskrivning -104.000 -132.000 -155.000 -185.000 -210.000
Nedskrivning 420.000 -420.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.640.000 -2.202.000 -2.326.000 -2.725.000 -2.620.000
Driftskostnader -15.566.000 -12.768.000 -19.598.000 -28.152.000 -27.229.000
Driftsresultat 368.000 -1.893.000 -1.969.000 1.591.000 184.000
Finansinntekter -9.000 31.000 34.000 76.000 79.000
Finanskostnader -211.000 -286.000 -217.000 -199.000 -296.000
Finans -220.000 -255.000 -183.000 -123.000 -217.000
Konsernbidrag 0 0 0 -768.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 84.000 -1.655.000 -1.626.000 1.101.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 564.000 628.000 136.000 0 0
Fast eiendom 0 2.300.000 2.720.000 2.720.000 2.720.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 319.000 276.000 431.000 592.000
Sum varige driftsmidler 156.000 2.619.000 2.996.000 3.151.000 3.311.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 720.000 3.247.000 3.132.000 3.151.000 3.311.000
Varebeholdning 510.000 749.000 1.417.000 1.801.000 1.814.000
Kundefordringer 4.493.000 572.000 790.000 3.073.000 5.412.000
Andre fordringer 3.020.000 2.726.000 2.899.000 2.630.000 2.455.000
Sum investeringer 144.000 157.000 132.000 133.000 114.000
Kasse, bank 660.000 607.000 774.000 1.999.000 929.000
Sum omløpsmidler 8.913.000 4.946.000 6.937.000 11.167.000 11.745.000
Sum eiendeler 9.633.000 8.193.000 10.069.000 14.318.000 15.056.000
Sum opptjent egenkapital 1.671.000 1.586.000 3.241.000 4.867.000 4.534.000
Sum egenkapital 1.771.000 1.686.000 3.341.000 4.967.000 4.634.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 390.000 400.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.570.000 1.988.000 1.933.000 844.000 1.168.000
Sum langsiktig gjeld 1.144.000 2.539.000 3.049.000 3.929.000 4.289.000
Leverandørgjeld 2.393.000 406.000 708.000 1.460.000 3.145.000
Betalbar skatt 0 0 0 344.000 0
Skyldig offentlige avgifter 964.000 580.000 506.000 1.175.000 998.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.792.000 994.000 532.000 1.599.000 822.000
Sum kortsiktig gjeld 6.718.000 3.969.000 3.679.000 5.422.000 6.134.000
Sum gjeld og egenkapital 9.633.000 8.194.000 10.069.000 14.318.000 15.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.195.000 977.000 3.258.000 5.745.000 5.611.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.9 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.5 1.8 1.7
Soliditet 18.4 20.6 33.2 34.7 30.8
Resultatgrad 2.3 -17.4 -11.2 5.3 0.7
Rentedekningsgrad 1.7 -6.6 -9.1 8.4 0.9
Gjeldsgrad 4.4 3.9 2 1.9 2.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 -22.7 -19.2 11.6 1.7
Signatur
07.01.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex