Forte Invest AS
Juridisk navn:  Forte Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 481 Nattmålsveien 17 Fax:
8401 Sortland 8402 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 992000597
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
266.04%
Egenkapital  
  
397.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 388.000 106.000 -81.000 -124.000 -670.000
Egenkapital: 378.000 76.000 3.000 75.000 308.000
Regnskap for  Forte Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -20.000 -18.000 -15.000 -30.000
Driftsresultat -10.000 -20.000 -18.000 -15.000 -30.000
Finansinntekter 413.000 150.000 0 0 7.000
Finanskostnader -16.000 -24.000 -63.000 -110.000 -646.000
Finans 397.000 126.000 -63.000 -110.000 -639.000
Resultat før skatt 388.000 106.000 -81.000 -124.000 -670.000
Skattekostnad -85.000 -34.000 9.000 -109.000 336.000
Årsresultat 302.000 72.000 -72.000 -233.000 -334.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.343.000 2.428.000 2.461.000 2.452.000 2.506.000
Sum omløpsmidler 440.000 172.000 36.000 7.000 77.000
Sum eiendeler 2.783.000 2.600.000 2.497.000 2.459.000 2.583.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 -24.000 -97.000 -25.000 208.000
Sum egenkapital 378.000 76.000 3.000 75.000 308.000
Sum langsiktig gjeld 2.395.000 2.523.000 2.493.000 2.375.000 2.275.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 1.000 1.000 10.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.782.000 2.600.000 2.497.000 2.460.000 2.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -20.000 -18.000 -15.000 -30.000
Driftskostnader -10.000 -20.000 -18.000 -15.000 -30.000
Driftsresultat -10.000 -20.000 -18.000 -15.000 -30.000
Finansinntekter 413.000 150.000 0 0 7.000
Finanskostnader -16.000 -24.000 -63.000 -110.000 -646.000
Finans 397.000 126.000 -63.000 -110.000 -639.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 302.000 72.000 -72.000 -233.000 -334.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 117.000 203.000 236.000 227.000 336.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.170.000
Sum anleggsmidler 2.343.000 2.428.000 2.461.000 2.452.000 2.506.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 413.000 150.000 0 0 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 22.000 36.000 7.000 11.000
Sum omløpsmidler 440.000 172.000 36.000 7.000 77.000
Sum eiendeler 2.783.000 2.600.000 2.497.000 2.459.000 2.583.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 -24.000 -97.000 -25.000 208.000
Sum egenkapital 378.000 76.000 3.000 75.000 308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.395.000 2.523.000 2.493.000 2.375.000 2.275.000
Leverandørgjeld 9.000 1.000 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 1.000 1.000 10.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.782.000 2.600.000 2.497.000 2.460.000 2.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 431.000 171.000 35.000 -3.000 77.000
Likviditetsgrad 1 48.9 1 3 0.7
Likviditetsgrad 2 48.9 1 3 0.7 0.0
Soliditet 13.6 2.9 0.1 3 11.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.8 -0.3 -0.1 0.0
Gjeldsgrad 6.4 33.2 831.3 31.8 7.4
Total kapitalrentabilitet 14.5 5 -0.7 -0.6 -0.9
Signatur
11.09.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.09.2012
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex