Fortius AS
Juridisk navn:  Fortius AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22429619
Co Fure Knut,Sveheim Gård C/O Knut Fure Sveheim Gård Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 911877287
Aksjekapital: 1.939.000 NOK
Etableringsdato: 4/25/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Arne Karlsen AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-420.74%
Resultat  
  
-504.08%
Egenkapital  
  
-29.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: -8.705.000 2.714.000 4.497.000 -2.294.000 3.595.000
Resultat: -11.387.000 2.818.000 6.095.000 -2.339.000 3.839.000
Egenkapital: 37.020.000 52.538.000 50.123.000 45.573.000 48.202.000
Regnskap for  Fortius AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter -8.705.000 2.714.000 4.497.000 -2.294.000 3.595.000
Driftskostnader -125.000 -164.000 -217.000 -703.000 -143.000
Driftsresultat -8.830.000 2.549.000 4.279.000 -2.998.000 3.452.000
Finansinntekter 55.000 167.000 80.000 106.000 100.000
Finanskostnader -2.612.000 101.000 1.736.000 552.000 287.000
Finans -2.557.000 268.000 1.816.000 658.000 387.000
Resultat før skatt -11.387.000 2.818.000 6.095.000 -2.339.000 3.839.000
Skattekostnad 56.000 -403.000 -195.000 -49.000 20.000
Årsresultat -11.331.000 2.415.000 5.901.000 -2.389.000 3.859.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.272.000 5.494.000 4.012.000 3.194.000 883.000
Sum omløpsmidler 33.840.000 47.260.000 46.420.000 43.871.000 48.658.000
Sum eiendeler 39.112.000 52.754.000 50.432.000 47.065.000 49.541.000
Sum opptjent egenkapital 20.270.000 35.788.000 33.373.000 28.823.000 31.452.000
Sum egenkapital 37.020.000 52.538.000 50.123.000 45.573.000 48.202.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 395.000
Sum kortsiktig gjeld 2.091.000 215.000 309.000 1.492.000 945.000
Sum gjeld og egenkapital 39.111.000 52.753.000 50.432.000 47.065.000 49.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter -8.705.000 2.714.000 4.497.000 -2.294.000 3.595.000
Driftsinntekter -8.705.000 2.714.000 4.497.000 -2.294.000 3.595.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -164.000 -217.000 -703.000 -143.000
Driftskostnader -125.000 -164.000 -217.000 -703.000 -143.000
Driftsresultat -8.830.000 2.549.000 4.279.000 -2.998.000 3.452.000
Finansinntekter 55.000 167.000 80.000 106.000 100.000
Finanskostnader -2.612.000 101.000 1.736.000 552.000 287.000
Finans -2.557.000 268.000 1.816.000 658.000 387.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -240.000 0
Årsresultat -11.331.000 2.415.000 5.901.000 -2.389.000 3.859.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 176.000 35.000 228.000 120.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.096.000 5.459.000 3.784.000 3.074.000 883.000
Sum anleggsmidler 5.272.000 5.494.000 4.012.000 3.194.000 883.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 95.000 250.000 186.000 197.000 192.000
Sum investeringer 31.144.000 36.462.000 44.098.000 42.363.000 40.479.000
Kasse, bank 2.601.000 10.547.000 2.136.000 1.311.000 7.988.000
Sum omløpsmidler 33.840.000 47.260.000 46.420.000 43.871.000 48.658.000
Sum eiendeler 39.112.000 52.754.000 50.432.000 47.065.000 49.541.000
Sum opptjent egenkapital 20.270.000 35.788.000 33.373.000 28.823.000 31.452.000
Sum egenkapital 37.020.000 52.538.000 50.123.000 45.573.000 48.202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 395.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 395.000
Leverandørgjeld 6.000 6.000 6.000 7.000 0
Betalbar skatt 85.000 210.000 303.000 564.000 618.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -240.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000.000 0 0 681.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 2.091.000 215.000 309.000 1.492.000 945.000
Sum gjeld og egenkapital 39.111.000 52.753.000 50.432.000 47.065.000 49.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.749.000 47.045.000 46.111.000 42.379.000 47.713.000
Likviditetsgrad 1 16.2 219.8 150.2 29.4 51.5
Likviditetsgrad 2 16.2 219.8 150.2 29.5 51.5
Soliditet 94.7 99.6 99.4 96.8 97.3
Resultatgrad 101.4 93.9 95.2 130.7 96.0
Rentedekningsgrad -3.4 -25.2 -2.5 5.2 -12.4
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -22.4 5.1 8.6 -6.1 7.2
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
KNUT FURE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex