Fortum
Juridisk navn:  Fortum Markets AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21496910
Postboks 124 Rådmann Siras vei 1 Fax: 69973673
1713 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 981219082
Aksjekapital: 20.002.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 10/20/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tmf Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.28%
Resultat  
  
-397.16%
Egenkapital  
  
9.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 522.379.000 510.751.000 444.058.000 522.256.000 616.618.000
Resultat: -39.534.000 -7.952.000 17.182.000 31.852.000 27.268.000
Egenkapital: 133.870.000 121.913.000 120.151.000 104.832.000 90.348.000
Regnskap for  Fortum
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 522.379.000 510.751.000 444.058.000 522.256.000 616.618.000
Driftskostnader -558.603.000 -518.520.000 -428.355.000 -491.107.000 -588.911.000
Driftsresultat -36.224.000 -7.769.000 15.703.000 31.149.000 27.707.000
Finansinntekter 1.334.000 1.233.000 2.534.000 2.000.000 1.081.000
Finanskostnader -4.644.000 -1.416.000 -1.054.000 -1.297.000 -1.520.000
Finans -3.310.000 -183.000 1.480.000 703.000 -439.000
Resultat før skatt -39.534.000 -7.952.000 17.182.000 31.852.000 27.268.000
Skattekostnad 9.081.000 1.622.000 -5.445.000 -8.601.000 -7.979.000
Årsresultat -30.453.000 -6.330.000 11.737.000 23.251.000 19.289.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.558.000 130.622.000 40.474.000 27.464.000 12.646.000
Sum omløpsmidler 212.028.000 145.093.000 176.479.000 195.208.000 202.627.000
Sum eiendeler 379.586.000 275.715.000 216.953.000 222.672.000 215.273.000
Sum opptjent egenkapital 47.732.000 35.775.000 30.391.000 15.072.000 588.000
Sum egenkapital 133.870.000 121.913.000 120.151.000 104.832.000 90.348.000
Sum langsiktig gjeld 36.860.000 31.553.000 33.211.000 39.742.000 16.864.000
Sum kortsiktig gjeld 208.856.000 122.249.000 63.591.000 78.098.000 108.061.000
Sum gjeld og egenkapital 379.586.000 275.715.000 216.953.000 222.672.000 215.273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 470.326.000 474.958.000 398.409.000 505.778.000 607.017.000
Andre inntekter 52.053.000 35.793.000 45.649.000 16.478.000 9.601.000
Driftsinntekter 522.379.000 510.751.000 444.058.000 522.256.000 616.618.000
Varekostnad -409.160.000 -410.434.000 -328.779.000 -430.993.000 -539.183.000
Lønninger -42.330.000 -33.401.000 -30.972.000 -19.744.000 -14.597.000
Avskrivning -30.211.000 -10.730.000 -491.000 -65.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.902.000 -63.955.000 -68.113.000 -40.305.000 -35.070.000
Driftskostnader -558.603.000 -518.520.000 -428.355.000 -491.107.000 -588.911.000
Driftsresultat -36.224.000 -7.769.000 15.703.000 31.149.000 27.707.000
Finansinntekter 1.334.000 1.233.000 2.534.000 2.000.000 1.081.000
Finanskostnader -4.644.000 -1.416.000 -1.054.000 -1.297.000 -1.520.000
Finans -3.310.000 -183.000 1.480.000 703.000 -439.000
Konsernbidrag -46.912.000 -5.488.000 2.336.000 0 28.370.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.453.000 -6.330.000 11.737.000 23.251.000 19.289.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.965.000 1.336.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.691.000 12.524.000 11.582.000 14.081.000 10.497.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 152.405.000 110.776.000 20.728.000 4.798.000 2.149.000
Sum varige driftsmidler 152.405.000 110.776.000 20.728.000 4.798.000 2.149.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.389.000 7.322.000 8.050.000 8.585.000 0
Sum anleggsmidler 167.558.000 130.622.000 40.474.000 27.464.000 12.646.000
Varebeholdning 22.794.000 24.814.000 8.697.000 0 0
Kundefordringer 99.260.000 97.355.000 64.336.000 105.547.000 109.008.000
Andre fordringer 15.398.000 12.250.000 5.959.000 10.417.000 7.348.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.418.000 1.570.000 274.000 272.000 5.265.000
Sum omløpsmidler 212.028.000 145.093.000 176.479.000 195.208.000 202.627.000
Sum eiendeler 379.586.000 275.715.000 216.953.000 222.672.000 215.273.000
Sum opptjent egenkapital 47.732.000 35.775.000 30.391.000 15.072.000 588.000
Sum egenkapital 133.870.000 121.913.000 120.151.000 104.832.000 90.348.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.860.000 31.553.000 33.211.000 39.742.000 16.864.000
Gjeld til kredittinstitutt 122.356.000 35.405.000 4.786.000 220.000 76.062.000
Sum langsiktig gjeld 36.860.000 31.553.000 33.211.000 39.742.000 16.864.000
Leverandørgjeld 62.013.000 60.689.000 30.655.000 25.304.000 23.057.000
Betalbar skatt 0 0 4.271.000 8.942.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.109.000 1.700.000 1.752.000 1.492.000 900.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.378.000 24.455.000 22.127.000 42.140.000 8.042.000
Sum kortsiktig gjeld 208.856.000 122.249.000 63.591.000 78.098.000 108.061.000
Sum gjeld og egenkapital 379.586.000 275.715.000 216.953.000 222.672.000 215.273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.172.000 22.844.000 112.888.000 117.110.000 94.566.000
Likviditetsgrad 1 1 1 2.8 2.5 1.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1 2.7 2.5 1.9
Soliditet 35.3 44.2 55.4 47.1 42.0
Resultatgrad -6.9 -1.5 3.5 6.0 4.5
Rentedekningsgrad -7.8 -5.5 17.3 25.6 18.9
Gjeldsgrad 1.8 1.3 0.8 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet -9.2 -2.4 8.4 14.9 13.4
Signatur
27.11.2018
SIGNATUR
JØNSSON VANEM ANNETTE
SIGNATUR
RÖNNBLAD MIKAEL GÖSTA
Prokurister
12.07.2017
PROKURA I FELLESSKAP
HARLEM LINDA ELISABETH
BACKMAN TOM RONALD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex