Fosa Sa
Juridisk navn:  Fosa Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61119570
Nord-Torpvegen 375 Nord-Torpvegen 375 Fax:
2880 Nord-Torpa 2880 Nord-Torpa
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 853773522
Aksjekapital: 550.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/1/1989 1
Foretakstype: SA
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.64%
Resultat  
  
2.39%
Egenkapital  
  
16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.100.000 2.991.000 3.021.000 2.891.000 3.023.000
Resultat: 386.000 377.000 270.000 122.000 752.000
Egenkapital: 1.869.000 1.602.000 1.286.000 1.057.000 1.057.000
Regnskap for  Fosa Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.100.000 2.991.000 3.021.000 2.891.000 3.023.000
Driftskostnader -2.705.000 -2.602.000 -2.719.000 -2.737.000 -2.223.000
Driftsresultat 395.000 389.000 303.000 154.000 801.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -9.000 -12.000 -34.000 -32.000 -50.000
Finans -9.000 -12.000 -34.000 -32.000 -49.000
Resultat før skatt 386.000 377.000 270.000 122.000 752.000
Skattekostnad -120.000 -62.000 -40.000 -122.000 -214.000
Årsresultat 267.000 316.000 229.000 0 538.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 755.000 1.010.000 1.150.000 1.075.000 1.074.000
Sum omløpsmidler 2.641.000 2.076.000 1.930.000 1.899.000 2.229.000
Sum eiendeler 3.396.000 3.086.000 3.080.000 2.974.000 3.303.000
Sum opptjent egenkapital 1.319.000 1.052.000 736.000 507.000 507.000
Sum egenkapital 1.869.000 1.602.000 1.286.000 1.057.000 1.057.000
Sum langsiktig gjeld 931.000 1.001.000 1.273.000 1.355.000 1.600.000
Sum kortsiktig gjeld 597.000 484.000 521.000 562.000 646.000
Sum gjeld og egenkapital 3.397.000 3.087.000 3.080.000 2.974.000 3.303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.893.000 2.871.000 2.852.000 2.710.000 2.797.000
Andre inntekter 207.000 119.000 169.000 181.000 226.000
Driftsinntekter 3.100.000 2.991.000 3.021.000 2.891.000 3.023.000
Varekostnad -397.000 -373.000 -466.000 -428.000 -314.000
Lønninger -1.445.000 -1.334.000 -1.423.000 -1.343.000 -1.217.000
Avskrivning -255.000 -184.000 -184.000 -154.000 -140.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -726.000 -698.000 -621.000 -692.000 -552.000
Driftskostnader -2.705.000 -2.602.000 -2.719.000 -2.737.000 -2.223.000
Driftsresultat 395.000 389.000 303.000 154.000 801.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -9.000 -12.000 -34.000 -32.000 -50.000
Finans -9.000 -12.000 -34.000 -32.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 267.000 316.000 229.000 0 538.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 541.000 606.000 671.000 738.000 821.000
Maskiner anlegg 14.000 115.000 147.000 179.000 211.000
Driftsløsøre 201.000 290.000 332.000 158.000 42.000
Sum varige driftsmidler 755.000 1.010.000 1.150.000 1.075.000 1.074.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 755.000 1.010.000 1.150.000 1.075.000 1.074.000
Varebeholdning 1.798.000 1.680.000 1.692.000 1.717.000 1.837.000
Kundefordringer 0 5.000 0 8.000 8.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 843.000 392.000 238.000 174.000 385.000
Sum omløpsmidler 2.641.000 2.076.000 1.930.000 1.899.000 2.229.000
Sum eiendeler 3.396.000 3.086.000 3.080.000 2.974.000 3.303.000
Sum opptjent egenkapital 1.319.000 1.052.000 736.000 507.000 507.000
Sum egenkapital 1.869.000 1.602.000 1.286.000 1.057.000 1.057.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 931.000 1.001.000 1.273.000 1.355.000 1.600.000
Leverandørgjeld 265.000 246.000 236.000 242.000 193.000
Betalbar skatt 120.000 62.000 40.000 122.000 214.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 31.000 53.000 32.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 153.000 145.000 192.000 165.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 597.000 484.000 521.000 562.000 646.000
Sum gjeld og egenkapital 3.397.000 3.087.000 3.080.000 2.974.000 3.303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.044.000 1.592.000 1.409.000 1.337.000 1.583.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4.3 3.7 3.4 3.5
Likviditetsgrad 2 1.4 0.8 0.5 0.3 0.7
Soliditet 5 51.9 41.8 35.5 32.0
Resultatgrad 12.7 1 1 5.3 26.5
Rentedekningsgrad 43.9 32.4 8.9 4.8 16.0
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1.4 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 11.6 12.6 9.8 5.2 24.3
Signatur
10.07.2013
STYRETS LEDER SAMMEN MED ET ANNET
STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex