Foss Viking AS
Juridisk navn:  Foss Viking AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63883421
P.B 57 C/O Ludvig Foss Industrislip Ospelia 10 Fax: 63883933
1901 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 931624393
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/15/1981
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.65%
Resultat  
  
-52%
Egenkapital  
  
-4.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 221.000 253.000 285.000 778.000 637.000
Resultat: -38.000 -25.000 65.000 131.000 164.000
Egenkapital: 866.000 904.000 929.000 880.000 789.000
Regnskap for  Foss Viking AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 221.000 253.000 285.000 778.000 637.000
Driftskostnader -259.000 -278.000 -222.000 -647.000 -473.000
Driftsresultat -38.000 -26.000 64.000 131.000 164.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Resultat før skatt -38.000 -25.000 65.000 131.000 164.000
Skattekostnad 0 0 -16.000 -40.000 -54.000
Årsresultat -38.000 -25.000 49.000 91.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 949.000 970.000 1.044.000 1.059.000 945.000
Sum eiendeler 949.000 970.000 1.044.000 1.059.000 945.000
Sum opptjent egenkapital 716.000 754.000 779.000 730.000 639.000
Sum egenkapital 866.000 904.000 929.000 880.000 789.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 66.000 115.000 180.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 949.000 970.000 1.044.000 1.060.000 945.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 221.000 253.000 285.000 774.000 637.000
Andre inntekter 0 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 221.000 253.000 285.000 778.000 637.000
Varekostnad -58.000 -97.000 -66.000 -217.000 -253.000
Lønninger -85.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -116.000 -118.000 -93.000 -367.000 -157.000
Driftskostnader -259.000 -278.000 -222.000 -647.000 -473.000
Driftsresultat -38.000 -26.000 64.000 131.000 164.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -25.000 49.000 91.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 42.000 66.000 46.000 542.000
Andre fordringer 4.000 4.000 3.000 0 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 428.000 408.000 458.000 497.000 323.000
Sum omløpsmidler 949.000 970.000 1.044.000 1.059.000 945.000
Sum eiendeler 949.000 970.000 1.044.000 1.059.000 945.000
Sum opptjent egenkapital 716.000 754.000 779.000 730.000 639.000
Sum egenkapital 866.000 904.000 929.000 880.000 789.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 8.000 22.000 38.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 16.000 40.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 52.000 62.000 76.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 6.000 15.000 26.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 66.000 115.000 180.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 949.000 970.000 1.044.000 1.060.000 945.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 866.000 904.000 929.000 879.000 789.000
Likviditetsgrad 1 11.4 14.7 9.1 5.9 6.1
Likviditetsgrad 2 11.4 14.7 9.1 5.9 6.1
Soliditet 91.3 93.2 8 8 83.5
Resultatgrad -17.2 -10.3 22.5 16.8 25.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -2.7 6.2 12.4 17.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex