Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fossberg Eiendom AS
Juridisk navn:  Fossberg Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fossberg Fossberg Fax:
2686 Lom 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 994001132
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/15/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.72%
Resultat  
  
-60.15%
Egenkapital  
  
1.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.315.000 3.339.000 3.303.000 3.226.000 3.218.000
Resultat: 155.000 389.000 1.440.000 2.795.000 -115.000
Egenkapital: 14.149.000 13.986.000 13.685.000 12.527.000 10.388.000
Regnskap for  Fossberg Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.315.000 3.339.000 3.303.000 3.226.000 3.218.000
Driftskostnader -2.635.000 -2.106.000 -1.939.000 -963.000 -949.000
Driftsresultat 680.000 1.233.000 1.364.000 2.263.000 2.268.000
Finansinntekter 280.000 -74.000 231.000 777.000 72.000
Finanskostnader -805.000 -770.000 -155.000 -246.000 -2.456.000
Finans -525.000 -844.000 76.000 531.000 -2.384.000
Resultat før skatt 155.000 389.000 1.440.000 2.795.000 -115.000
Skattekostnad 8.000 -89.000 -283.000 -656.000 48.000
Årsresultat 163.000 301.000 1.158.000 2.139.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.945.000 20.560.000 21.574.000 21.968.000 22.465.000
Sum omløpsmidler 8.255.000 8.650.000 6.606.000 4.830.000 2.269.000
Sum eiendeler 30.200.000 29.210.000 28.180.000 26.798.000 24.734.000
Sum opptjent egenkapital 4.149.000 3.986.000 3.685.000 2.527.000 388.000
Sum egenkapital 14.149.000 13.986.000 13.685.000 12.527.000 10.388.000
Sum langsiktig gjeld 15.367.000 14.703.000 14.116.000 14.115.000 14.162.000
Sum kortsiktig gjeld 685.000 521.000 379.000 155.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 30.201.000 29.210.000 28.180.000 26.797.000 24.733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.315.000 3.339.000 3.303.000 3.226.000 3.218.000
Driftsinntekter 3.315.000 3.339.000 3.303.000 3.226.000 3.218.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -977.000 -953.000 -943.000 -943.000 -927.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.658.000 -1.153.000 -996.000 -20.000 -22.000
Driftskostnader -2.635.000 -2.106.000 -1.939.000 -963.000 -949.000
Driftsresultat 680.000 1.233.000 1.364.000 2.263.000 2.268.000
Finansinntekter 280.000 -74.000 231.000 777.000 72.000
Finanskostnader -805.000 -770.000 -155.000 -246.000 -2.456.000
Finans -525.000 -844.000 76.000 531.000 -2.384.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 163.000 301.000 1.158.000 2.139.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 19.000
Fast eiendom 20.797.000 19.718.000 20.669.000 21.199.000 21.742.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 65.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 20.977.000 19.783.000 20.669.000 21.199.000 21.742.000
Sum finansielle anleggsmidler 968.000 777.000 905.000 769.000 704.000
Sum anleggsmidler 21.945.000 20.560.000 21.574.000 21.968.000 22.465.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 664.000 710.000 1.876.000 2.247.000
Andre fordringer 462.000 28.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.785.000 7.958.000 5.896.000 2.954.000 22.000
Sum omløpsmidler 8.255.000 8.650.000 6.606.000 4.830.000 2.269.000
Sum eiendeler 30.200.000 29.210.000 28.180.000 26.798.000 24.734.000
Sum opptjent egenkapital 4.149.000 3.986.000 3.685.000 2.527.000 388.000
Sum egenkapital 14.149.000 13.986.000 13.685.000 12.527.000 10.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 660.000 667.000 698.000 636.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.367.000 14.703.000 14.116.000 14.115.000 14.162.000
Leverandørgjeld 23.000 393.000 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 120.000 221.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 135.000 136.000 164.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 662.000 8.000 19.000 19.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 685.000 521.000 379.000 155.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 30.201.000 29.210.000 28.180.000 26.797.000 24.733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.570.000 8.129.000 6.227.000 4.675.000 2.086.000
Likviditetsgrad 1 12.1 16.6 17.4 31.2 12.4
Likviditetsgrad 2 12.1 16.6 17.4 31.2 12.4
Soliditet 46.8 47.9 48.6 46.7 42.0
Resultatgrad 20.5 36.9 41.3 70.1 70.5
Rentedekningsgrad 0.8 1.6 8.8 9.2 1.0
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 3.2 4 5.7 11.3 9.5
Signatur
27.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex