Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fossberg Hotell AS
Juridisk navn:  Fossberg Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61212250
Bergomsvegen 40 Bergomsvegen 40 Fax: 61212251
2686 Lom 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 950920556
Aksjekapital: 7.000.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/4/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.29%
Resultat  
  
166.98%
Egenkapital  
  
2.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.708.000 15.663.000 15.731.000 15.810.000 14.150.000
Resultat: 424.000 -633.000 264.000 1.366.000 252.000
Egenkapital: 15.727.000 15.397.000 15.895.000 15.698.000 14.673.000
Regnskap for  Fossberg Hotell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.708.000 15.663.000 15.731.000 15.810.000 14.150.000
Driftskostnader -15.362.000 -16.372.000 -15.552.000 -14.526.000 -13.987.000
Driftsresultat 346.000 -711.000 178.000 1.284.000 163.000
Finansinntekter 78.000 79.000 89.000 94.000 97.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -12.000 -7.000
Finans 77.000 78.000 86.000 82.000 90.000
Resultat før skatt 424.000 -633.000 264.000 1.366.000 252.000
Skattekostnad -93.000 135.000 -68.000 -342.000 -68.000
Årsresultat 330.000 -498.000 197.000 1.025.000 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.279.000 9.082.000 9.335.000 9.210.000 9.482.000
Sum omløpsmidler 7.518.000 8.396.000 8.662.000 10.197.000 9.211.000
Sum eiendeler 16.797.000 17.478.000 17.997.000 19.407.000 18.693.000
Sum opptjent egenkapital 8.727.000 8.397.000 8.895.000 8.698.000 7.673.000
Sum egenkapital 15.727.000 15.397.000 15.895.000 15.698.000 14.673.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 46.000 237.000 367.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 1.050.000 2.035.000 1.864.000 3.341.000 3.654.000
Sum gjeld og egenkapital 16.796.000 17.478.000 17.996.000 19.406.000 18.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.704.000 15.648.000 15.730.000 15.809.000 14.055.000
Andre inntekter 4.000 14.000 1.000 1.000 95.000
Driftsinntekter 15.708.000 15.663.000 15.731.000 15.810.000 14.150.000
Varekostnad -2.475.000 -2.682.000 -2.817.000 -2.761.000 -2.574.000
Lønninger -6.658.000 -6.502.000 -6.288.000 -5.663.000 -5.392.000
Avskrivning -277.000 -388.000 -507.000 -458.000 -427.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.952.000 -6.800.000 -5.940.000 -5.644.000 -5.594.000
Driftskostnader -15.362.000 -16.372.000 -15.552.000 -14.526.000 -13.987.000
Driftsresultat 346.000 -711.000 178.000 1.284.000 163.000
Finansinntekter 78.000 79.000 89.000 94.000 97.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -12.000 -7.000
Finans 77.000 78.000 86.000 82.000 90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -140.000
Årsresultat 330.000 -498.000 197.000 1.025.000 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 137.000 230.000 95.000 48.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.124.000 833.000 1.221.000 1.144.000 1.444.000
Sum varige driftsmidler 1.124.000 833.000 1.221.000 1.144.000 1.444.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.018.000 8.018.000 8.018.000 8.018.000 8.028.000
Sum anleggsmidler 9.279.000 9.082.000 9.335.000 9.210.000 9.482.000
Varebeholdning 49.000 56.000 115.000 179.000 151.000
Kundefordringer 443.000 1.800.000 814.000 1.813.000 1.071.000
Andre fordringer 650.000 7.000 15.000 92.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.375.000 6.534.000 7.719.000 8.113.000 7.989.000
Sum omløpsmidler 7.518.000 8.396.000 8.662.000 10.197.000 9.211.000
Sum eiendeler 16.797.000 17.478.000 17.997.000 19.407.000 18.693.000
Sum opptjent egenkapital 8.727.000 8.397.000 8.895.000 8.698.000 7.673.000
Sum egenkapital 15.727.000 15.397.000 15.895.000 15.698.000 14.673.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 46.000 237.000 367.000 365.000
Leverandørgjeld 241.000 1.200.000 939.000 2.255.000 2.685.000
Betalbar skatt 0 0 115.000 380.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 391.000 467.000 450.000 398.000 397.000
Utbytte 0 0 0 0 -140.000
Annen kortsiktig gjeld 418.000 369.000 360.000 309.000 352.000
Sum kortsiktig gjeld 1.050.000 2.035.000 1.864.000 3.341.000 3.654.000
Sum gjeld og egenkapital 16.796.000 17.478.000 17.996.000 19.406.000 18.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.468.000 6.361.000 6.798.000 6.856.000 5.557.000
Likviditetsgrad 1 7.2 4.1 4.6 3 2.5
Likviditetsgrad 2 7.1 4.1 4.6 3 2.5
Soliditet 93.6 88.1 88.3 80.9 78.5
Resultatgrad 2.2 -4.5 1.1 8.1 1.2
Rentedekningsgrad 3 59.3 1 37.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.5 -3.6 1.5 7.1 1.4
Signatur
27.10.2015
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex