Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fossberg Kraft As
Juridisk navn:  Fossberg Kraft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Handelandsvegen 75 Handelandsvegen 75 Fax:
5451 Valen 5451 Valen
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 920721087
Aksjekapital: 1.002.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/23/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.27%
Resultat  
  
-84.31%
Egenkapital  
  
10.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 8.196.000 9.673.000
Resultat: 1.094.000 6.974.000
Egenkapital: 11.068.000 9.974.000
Regnskap for  Fossberg Kraft As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 8.196.000 9.673.000
Driftskostnader -6.259.000 -2.526.000
Driftsresultat 1.938.000 7.146.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -845.000 -173.000
Finans -844.000 -172.000
Resultat før skatt 1.094.000 6.974.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.094.000 6.974.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.858.000 17.238.000
Sum omløpsmidler 7.352.000 927.000
Sum eiendeler 51.210.000 18.165.000
Sum opptjent egenkapital 8.068.000 6.974.000
Sum egenkapital 11.068.000 9.974.000
Sum langsiktig gjeld 33.209.000 5.713.000
Sum kortsiktig gjeld 6.932.000 2.478.000
Sum gjeld og egenkapital 51.209.000 18.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.286.000 17.000
Andre inntekter 5.910.000 9.655.000
Driftsinntekter 8.196.000 9.673.000
Varekostnad -1.094.000 -34.000
Lønninger -3.157.000 -1.352.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.008.000 -1.140.000
Driftskostnader -6.259.000 -2.526.000
Driftsresultat 1.938.000 7.146.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -845.000 -173.000
Finans -844.000 -172.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.094.000 6.974.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 1.115.000 777.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.115.000 777.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.742.000 16.461.000
Sum anleggsmidler 43.858.000 17.238.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.552.000 0
Andre fordringer 5.556.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 243.000 927.000
Sum omløpsmidler 7.352.000 927.000
Sum eiendeler 51.210.000 18.165.000
Sum opptjent egenkapital 8.068.000 6.974.000
Sum egenkapital 11.068.000 9.974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.957.000 0
Sum langsiktig gjeld 33.209.000 5.713.000
Leverandørgjeld 391.000 946.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 304.000 109.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 280.000 1.423.000
Sum kortsiktig gjeld 6.932.000 2.478.000
Sum gjeld og egenkapital 51.209.000 18.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 420.000 -1.551.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.4
Soliditet 21.6 54.9
Resultatgrad 23.6 73.9
Rentedekningsgrad 2.3 41.3
Gjeldsgrad 3.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 3.8 39.3
Signatur
13.04.2018
SIGNATUR
HANDELAND SVERRE OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex