Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fossberg Kraft Produksjon As
Juridisk navn:  Fossberg Kraft Produksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Handelandsvegen 75 Handelandsvegen 75 Fax:
5451 Valen 5451 Valen
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 921891857
Aksjekapital: 1.002.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-27466.67%
Egenkapital  
  
-16.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -1.654.000 -6.000
Egenkapital: 8.341.000 9.994.000
Regnskap for  Fossberg Kraft Produksjon As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -608.000 -6.000
Driftsresultat -608.000 -6.000
Finansinntekter 1.034.000 0
Finanskostnader -2.080.000 0
Finans -1.046.000 0
Resultat før skatt -1.654.000 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.654.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.400.000 26.000.000
Sum omløpsmidler 12.907.000 0
Sum eiendeler 73.307.000 26.000.000
Sum opptjent egenkapital -1.659.000 -6.000
Sum egenkapital 8.341.000 9.994.000
Sum langsiktig gjeld 58.679.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.287.000 16.006.000
Sum gjeld og egenkapital 73.307.000 26.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -608.000 -6.000
Driftskostnader -608.000 -6.000
Driftsresultat -608.000 -6.000
Finansinntekter 1.034.000 0
Finanskostnader -2.080.000 0
Finans -1.046.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.654.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 60.400.000 26.000.000
Sum anleggsmidler 60.400.000 26.000.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 144.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 12.762.000 0
Sum omløpsmidler 12.907.000 0
Sum eiendeler 73.307.000 26.000.000
Sum opptjent egenkapital -1.659.000 -6.000
Sum egenkapital 8.341.000 9.994.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 58.679.000 0
Leverandørgjeld 19.000 6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 137.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.132.000 16.000.000
Sum kortsiktig gjeld 6.287.000 16.006.000
Sum gjeld og egenkapital 73.307.000 26.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.620.000 -16.006.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0
Likviditetsgrad 2 2.1 0
Soliditet 11.4 38.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 7.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 0.6
Signatur
18.12.2018
SIGNATUR
HANDELAND SVERRE OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex