Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fossberget Maleservice As
Juridisk navn:  Fossberget Maleservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90749315
Nordlundvegen 24 Nordlundvegen 24 Fax:
2330 Vallset 2330 Vallset
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 913820150
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/17/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stange Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.38%
Resultat  
  
69.4%
Egenkapital  
  
2.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.320.000 2.121.000 2.248.000 1.999.000 1.892.000
Resultat: 454.000 268.000 419.000 468.000 206.000
Egenkapital: 165.000 161.000 154.000 136.000 87.000
Regnskap for  Fossberget Maleservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.320.000 2.121.000 2.248.000 1.999.000 1.892.000
Driftskostnader -1.864.000 -1.851.000 -1.825.000 -1.531.000 -1.679.000
Driftsresultat 456.000 270.000 423.000 469.000 213.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -1.000 -7.000
Finans -2.000 -1.000 -3.000 -1.000 -7.000
Resultat før skatt 454.000 268.000 419.000 468.000 206.000
Skattekostnad -100.000 -62.000 -101.000 -119.000 -56.000
Årsresultat 354.000 207.000 318.000 348.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 26.000 43.000 10.000 0
Sum omløpsmidler 995.000 719.000 918.000 853.000 817.000
Sum eiendeler 1.005.000 745.000 961.000 863.000 817.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 111.000 104.000 86.000 37.000
Sum egenkapital 165.000 161.000 154.000 136.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 840.000 585.000 807.000 728.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 1.005.000 746.000 961.000 864.000 817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.320.000 2.121.000 2.248.000 1.999.000 1.892.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.320.000 2.121.000 2.248.000 1.999.000 1.892.000
Varekostnad -248.000 -241.000 -270.000 -218.000 -346.000
Lønninger -1.419.000 -1.419.000 -1.327.000 -1.079.000 -1.105.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -197.000 -191.000 -228.000 -234.000 -228.000
Driftskostnader -1.864.000 -1.851.000 -1.825.000 -1.531.000 -1.679.000
Driftsresultat 456.000 270.000 423.000 469.000 213.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -1.000 -7.000
Finans -2.000 -1.000 -3.000 -1.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -200.000 -300.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 354.000 207.000 318.000 348.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 26.000 43.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 10.000 26.000 43.000 10.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 269.000 368.000 236.000 311.000 430.000
Andre fordringer 11.000 8.000 6.000 8.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 715.000 344.000 676.000 534.000 354.000
Sum omløpsmidler 995.000 719.000 918.000 853.000 817.000
Sum eiendeler 1.005.000 745.000 961.000 863.000 817.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 111.000 104.000 86.000 37.000
Sum egenkapital 165.000 161.000 154.000 136.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 -23.000 29.000 13.000 26.000
Betalbar skatt 100.000 62.000 101.000 119.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 227.000 214.000 255.000 196.000 195.000
Utbytte -350.000 -200.000 -300.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 132.000 132.000 123.000 99.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 840.000 585.000 807.000 728.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 1.005.000 746.000 961.000 864.000 817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000 134.000 111.000 125.000 87.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2
Soliditet 16.4 21.6 1 15.7 10.6
Resultatgrad 19.7 12.7 18.8 23.5 11.3
Rentedekningsgrad 1 9 105.8 4 30.4
Gjeldsgrad 5.1 3.6 5.2 5.4 8.4
Total kapitalrentabilitet 45.5 36.5 44.1 54.3 26.1
Signatur
27.06.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex