Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fosskollen Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Fosskollen Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33062738
Postboks 3 v/ Ommedal Eiendom AS Sørbyveien 950 Fax: 33063093
3164 Revetal 3178 Våle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 976553136
Aksjekapital: 794.316 NOK
Etableringsdato: 1/22/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: lukeåsen utbyggingsselskap as
Revisor: Revisjonsfirmaet Tom Christoffersen As
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
89.1%
Resultat  
  
-314.81%
Egenkapital  
  
-20.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.990.000 2.110.000 7.520.000 6.990.000 8.615.000
Resultat: -290.000 135.000 1.440.000 587.000 -218.000
Egenkapital: 1.144.000 1.434.000 1.329.000 -95.000 -682.000
Regnskap for  Fosskollen Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.990.000 2.110.000 7.520.000 6.990.000 8.615.000
Driftskostnader -4.284.000 -1.975.000 -6.062.000 -6.374.000 -8.830.000
Driftsresultat -294.000 134.000 1.459.000 616.000 -215.000
Finansinntekter 13.000 2.000 4.000 3.000 31.000
Finanskostnader -9.000 -1.000 -22.000 -32.000 -34.000
Finans 4.000 1.000 -18.000 -29.000 -3.000
Resultat før skatt -290.000 135.000 1.440.000 587.000 -218.000
Skattekostnad 0 -31.000 -16.000 0 0
Årsresultat -290.000 104.000 1.425.000 587.000 -218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.155.000 2.274.000 2.399.000 2.304.000 671.000
Sum omløpsmidler 4.103.000 5.503.000 6.336.000 5.087.000 2.523.000
Sum eiendeler 6.258.000 7.777.000 8.735.000 7.391.000 3.194.000
Sum opptjent egenkapital 350.000 639.000 535.000 -889.000 -1.476.000
Sum egenkapital 1.144.000 1.434.000 1.329.000 -95.000 -682.000
Sum langsiktig gjeld 0 445.000 1.145.000 1.945.000 1.945.000
Sum kortsiktig gjeld 5.114.000 5.898.000 6.261.000 5.541.000 1.931.000
Sum gjeld og egenkapital 6.258.000 7.776.000 8.735.000 7.391.000 3.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.990.000 2.110.000 7.520.000 6.990.000 8.615.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.990.000 2.110.000 7.520.000 6.990.000 8.615.000
Varekostnad -4.194.000 -1.888.000 -5.797.000 -6.195.000 -8.632.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -87.000 -265.000 -179.000 -198.000
Driftskostnader -4.284.000 -1.975.000 -6.062.000 -6.374.000 -8.830.000
Driftsresultat -294.000 134.000 1.459.000 616.000 -215.000
Finansinntekter 13.000 2.000 4.000 3.000 31.000
Finanskostnader -9.000 -1.000 -22.000 -32.000 -34.000
Finans 4.000 1.000 -18.000 -29.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -290.000 104.000 1.425.000 587.000 -218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.155.000 2.274.000 2.399.000 2.304.000 671.000
Sum anleggsmidler 2.155.000 2.274.000 2.399.000 2.304.000 671.000
Varebeholdning 1.732.000 1.930.000 2.228.000 2.231.000 494.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 256.000 257.000 235.000 235.000 1.369.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.115.000 3.315.000 3.873.000 2.621.000 660.000
Sum omløpsmidler 4.103.000 5.503.000 6.336.000 5.087.000 2.523.000
Sum eiendeler 6.258.000 7.777.000 8.735.000 7.391.000 3.194.000
Sum opptjent egenkapital 350.000 639.000 535.000 -889.000 -1.476.000
Sum egenkapital 1.144.000 1.434.000 1.329.000 -95.000 -682.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 445.000 1.145.000 1.945.000 1.945.000
Leverandørgjeld 1.572.000 739.000 2.029.000 1.593.000 1.405.000
Betalbar skatt 0 31.000 16.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.542.000 5.127.000 4.216.000 3.949.000 526.000
Sum kortsiktig gjeld 5.114.000 5.898.000 6.261.000 5.541.000 1.931.000
Sum gjeld og egenkapital 6.258.000 7.776.000 8.735.000 7.391.000 3.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.011.000 -395.000 75.000 -454.000 592.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.7 0.5 1.1
Soliditet 18.3 18.4 15.2 -1.3 -21.4
Resultatgrad -7.4 6.4 19.4 8.8 -2.5
Rentedekningsgrad -32.7 1 66.3 19.3 -5.4
Gjeldsgrad 4.5 4.4 5.6 -78.8 -5.7
Total kapitalrentabilitet -4.5 1.7 16.7 8.4 -5.8
Signatur
18.04.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.04.2011
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex