Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fossli AS
Juridisk navn:  Fossli AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97592770
Frosta Fax:
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 937280017
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Proxo Regnskap Stjørdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.35%
Resultat  
  
-188.26%
Egenkapital  
  
-7.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.019.000 11.893.000 11.966.000 12.396.000 12.631.000
Resultat: -549.000 622.000 660.000 649.000 906.000
Egenkapital: 5.321.000 5.744.000 5.477.000 5.170.000 4.932.000
Regnskap for  Fossli AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.019.000 11.893.000 11.966.000 12.396.000 12.631.000
Driftskostnader -11.506.000 -11.191.000 -11.205.000 -11.613.000 -11.555.000
Driftsresultat -488.000 702.000 761.000 782.000 1.077.000
Finansinntekter 24.000 34.000 31.000 32.000 39.000
Finanskostnader -86.000 -113.000 -132.000 -165.000 -210.000
Finans -62.000 -79.000 -101.000 -133.000 -171.000
Resultat før skatt -549.000 622.000 660.000 649.000 906.000
Skattekostnad 126.000 -155.000 -153.000 -184.000 -245.000
Årsresultat -423.000 467.000 508.000 465.000 662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.653.000 5.107.000 5.353.000 5.834.000 6.179.000
Sum omløpsmidler 4.128.000 4.990.000 5.047.000 5.838.000 5.734.000
Sum eiendeler 8.781.000 10.097.000 10.400.000 11.672.000 11.913.000
Sum opptjent egenkapital 4.971.000 5.394.000 5.127.000 4.820.000 4.582.000
Sum egenkapital 5.321.000 5.744.000 5.477.000 5.170.000 4.932.000
Sum langsiktig gjeld 2.032.000 2.799.000 3.567.000 4.325.000 5.102.000
Sum kortsiktig gjeld 1.428.000 1.554.000 1.356.000 2.177.000 1.880.000
Sum gjeld og egenkapital 8.781.000 10.097.000 10.400.000 11.672.000 11.914.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.766.000 11.819.000 11.915.000 12.340.000 12.561.000
Andre inntekter 253.000 74.000 50.000 55.000 69.000
Driftsinntekter 11.019.000 11.893.000 11.966.000 12.396.000 12.631.000
Varekostnad -3.526.000 -4.118.000 -3.894.000 -4.170.000 -4.591.000
Lønninger -3.139.000 -3.223.000 -3.007.000 -3.145.000 -3.056.000
Avskrivning -613.000 -698.000 -687.000 -718.000 -794.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.080.000 -3.353.000 -3.489.000 -3.492.000 -3.485.000
Driftskostnader -11.506.000 -11.191.000 -11.205.000 -11.613.000 -11.555.000
Driftsresultat -488.000 702.000 761.000 782.000 1.077.000
Finansinntekter 24.000 34.000 31.000 32.000 39.000
Finanskostnader -86.000 -113.000 -132.000 -165.000 -210.000
Finans -62.000 -79.000 -101.000 -133.000 -171.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -228.000 -350.000
Årsresultat -423.000 467.000 508.000 465.000 662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 267.000 141.000 112.000 110.000 109.000
Fast eiendom 2.537.000 2.795.000 2.684.000 3.095.000 3.058.000
Maskiner anlegg 1.630.000 1.839.000 2.020.000 2.237.000 2.443.000
Driftsløsøre 207.000 319.000 525.000 379.000 557.000
Sum varige driftsmidler 4.374.000 4.954.000 5.229.000 5.711.000 6.058.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 4.653.000 5.107.000 5.353.000 5.834.000 6.179.000
Varebeholdning 3.206.000 3.173.000 3.075.000 2.923.000 3.312.000
Kundefordringer 651.000 859.000 472.000 239.000 395.000
Andre fordringer 158.000 176.000 201.000 207.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 112.000 782.000 1.299.000 2.469.000 1.915.000
Sum omløpsmidler 4.128.000 4.990.000 5.047.000 5.838.000 5.734.000
Sum eiendeler 8.781.000 10.097.000 10.400.000 11.672.000 11.913.000
Sum opptjent egenkapital 4.971.000 5.394.000 5.127.000 4.820.000 4.582.000
Sum egenkapital 5.321.000 5.744.000 5.477.000 5.170.000 4.932.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 272.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.032.000 2.799.000 3.567.000 4.325.000 5.102.000
Leverandørgjeld 300.000 334.000 307.000 1.004.000 593.000
Betalbar skatt 0 185.000 80.000 186.000 254.000
Skyldig offentlige avgifter 260.000 218.000 184.000 149.000 116.000
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -228.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 596.000 617.000 584.000 611.000 566.000
Sum kortsiktig gjeld 1.428.000 1.554.000 1.356.000 2.177.000 1.880.000
Sum gjeld og egenkapital 8.781.000 10.097.000 10.400.000 11.672.000 11.914.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.700.000 3.436.000 3.691.000 3.661.000 3.854.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.2 3.7 2.7 3.0
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2 1.5 1.4 1.3
Soliditet 60.6 56.9 52.7 44.3 41.4
Resultatgrad -4.4 5.9 6.4 6.3 8.5
Rentedekningsgrad -5.7 6.2 5.8 4.9 5.3
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet -5.3 7.3 7.6 7.0 9.4
Signatur
30.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
FOSSLI ARMAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex