Framgarden AS
Juridisk navn:  Framgarden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67146407
Granåsen 2 Granåsen 6 Fax: 22981751
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991553517
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2007 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10%
Resultat  
  
260%
Egenkapital  
  
20.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 110.000 100.000 60.000 30.000 30.000
Resultat: 32.000 -20.000 -45.000 0 -33.000
Egenkapital: 1.781.000 1.478.000 1.497.000 1.543.000 1.543.000
Regnskap for  Framgarden AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 110.000 100.000 60.000 30.000 30.000
Driftskostnader -80.000 -121.000 -104.000 -29.000 -58.000
Driftsresultat 30.000 -21.000 -44.000 1.000 -28.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -2.000 -6.000
Finans 1.000 1.000 -2.000 -1.000 -5.000
Resultat før skatt 32.000 -20.000 -45.000 0 -33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 -20.000 -45.000 0 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.758.000 1.758.000 1.758.000 1.758.000 1.758.000
Sum omløpsmidler 24.000 -7.000 11.000 33.000 26.000
Sum eiendeler 1.782.000 1.751.000 1.769.000 1.791.000 1.784.000
Sum opptjent egenkapital 1.088.000 -20.000 1.077.000 1.122.000 1.122.000
Sum egenkapital 1.781.000 1.478.000 1.497.000 1.543.000 1.543.000
Sum langsiktig gjeld 0 21.000 21.000 249.000 241.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 253.000 251.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.781.000 1.751.000 1.770.000 1.792.000 1.784.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 100.000 60.000 30.000 30.000
Driftsinntekter 110.000 100.000 60.000 30.000 30.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -121.000 -104.000 -29.000 -58.000
Driftskostnader -80.000 -121.000 -104.000 -29.000 -58.000
Driftsresultat 30.000 -21.000 -44.000 1.000 -28.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -2.000 -6.000
Finans 1.000 1.000 -2.000 -1.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 -20.000 -45.000 0 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.758.000 1.758.000 1.758.000 1.758.000 1.758.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.758.000 1.758.000 1.758.000 1.758.000 1.758.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.758.000 1.758.000 1.758.000 1.758.000 1.758.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 -20.000 0 0 0
Andre fordringer 11.000 10.000 10.000 28.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 3.000 1.000 6.000 1.000
Sum omløpsmidler 24.000 -7.000 11.000 33.000 26.000
Sum eiendeler 1.782.000 1.751.000 1.769.000 1.791.000 1.784.000
Sum opptjent egenkapital 1.088.000 -20.000 1.077.000 1.122.000 1.122.000
Sum egenkapital 1.781.000 1.478.000 1.497.000 1.543.000 1.543.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 21.000 21.000 249.000 241.000
Leverandørgjeld 1.000 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 251.000 251.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 253.000 251.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.781.000 1.751.000 1.770.000 1.792.000 1.784.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 -260.000 -240.000 33.000 26.000
Likviditetsgrad 1 2 0
Likviditetsgrad 2 2 0 0 0.0
Soliditet 99.9 84.4 84.6 86.1 86.5
Resultatgrad 27.3 -73.3 3.3 -93.3
Rentedekningsgrad -14.7 0.5 -4.5
Gjeldsgrad 0 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.7 -1.1 -2.4 0.1 -1.5
Signatur
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex