Framgarden Regnskap As
Juridisk navn:  Framgarden Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Framgardsvegen 8 Framgardsvegen 8 Fax:
7234 Ler 7234 Ler
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 916797303
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/4/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.05%
Resultat  
  
-28.46%
Egenkapital  
  
44.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.040.000 1.051.000 924.000 607.000
Resultat: 93.000 130.000 71.000 -37.000
Egenkapital: 213.000 147.000 52.000 -12.000
Regnskap for  Framgarden Regnskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.040.000 1.051.000 924.000 607.000
Driftskostnader -947.000 -920.000 -853.000 -643.000
Driftsresultat 93.000 131.000 70.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 93.000 130.000 71.000 -37.000
Skattekostnad -20.000 -30.000 -7.000 0
Årsresultat 73.000 100.000 64.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 347.000 309.000 275.000 142.000
Sum eiendeler 348.000 309.000 275.000 142.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 122.000 27.000 -37.000
Sum egenkapital 213.000 147.000 52.000 -12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135.000 162.000 223.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 308.000 274.000 141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.040.000 1.051.000 924.000 607.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.040.000 1.051.000 924.000 607.000
Varekostnad -26.000 -17.000 -11.000 -5.000
Lønninger -742.000 -707.000 -662.000 -455.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -179.000 -196.000 -180.000 -183.000
Driftskostnader -947.000 -920.000 -853.000 -643.000
Driftsresultat 93.000 131.000 70.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -6.000 -5.000 0 0
Årsresultat 73.000 100.000 64.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 159.000 208.000 105.000 116.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 188.000 101.000 170.000 26.000
Sum omløpsmidler 347.000 309.000 275.000 142.000
Sum eiendeler 348.000 309.000 275.000 142.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 122.000 27.000 -37.000
Sum egenkapital 213.000 147.000 52.000 -12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 28.000 17.000
Betalbar skatt 22.000 30.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 52.000 87.000 67.000
Utbytte -6.000 -5.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 71.000 101.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 162.000 223.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 308.000 274.000 141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.000 147.000 52.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.9 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 2.6 1.9 1.2 0.9
Soliditet 61.2 47.6 18.9 -8.5
Resultatgrad 8.9 12.5 7.6 -6.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.6 1.1 4.3 -12.8
Total kapitalrentabilitet 26.7 42.4 25.5 -26.1
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex