Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Framnes AS
Juridisk navn:  Framnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67122083
Postboks 270 C/O E Næstvold Klokkersvingen 12 Fax:
1326 Lysaker 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 856187322
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 11/11/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Holten Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.55%
Resultat  
  
-95.02%
Egenkapital  
  
2.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.144.000 4.011.000 0 0 0
Resultat: 13.000 261.000 -259.000 -14.000 26.000
Egenkapital: 519.000 506.000 245.000 505.000 519.000
Regnskap for  Framnes AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.144.000 4.011.000 0 0 0
Driftskostnader -2.172.000 -3.783.000 -42.000 -38.000 -45.000
Driftsresultat -28.000 228.000 -42.000 -38.000 -45.000
Finansinntekter 41.000 34.000 8.000 74.000 148.000
Finanskostnader 0 0 -225.000 -51.000 -78.000
Finans 41.000 34.000 -217.000 23.000 70.000
Resultat før skatt 13.000 261.000 -259.000 -14.000 26.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 261.000 -259.000 -14.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.563.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000
Sum omløpsmidler 3.278.000 602.000 804.000 594.000 928.000
Sum eiendeler 3.278.000 3.165.000 2.954.000 2.744.000 3.078.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 386.000 125.000 385.000 399.000
Sum egenkapital 519.000 506.000 245.000 505.000 519.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.759.000 2.659.000 2.709.000 2.239.000 2.559.000
Sum gjeld og egenkapital 3.278.000 3.165.000 2.954.000 2.744.000 3.078.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.144.000 4.011.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.144.000 4.011.000 0 0 0
Varekostnad -2.129.000 -3.714.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -12.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -69.000 -42.000 -38.000 -33.000
Driftskostnader -2.172.000 -3.783.000 -42.000 -38.000 -45.000
Driftsresultat -28.000 228.000 -42.000 -38.000 -45.000
Finansinntekter 41.000 34.000 8.000 74.000 148.000
Finanskostnader 0 0 -225.000 -51.000 -78.000
Finans 41.000 34.000 -217.000 23.000 70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 261.000 -259.000 -14.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.563.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000
Sum anleggsmidler 0 2.563.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 501.000 581.000 180.000 180.000 180.000
Sum investeringer 10.000 0 488.000 400.000 359.000
Kasse, bank 2.767.000 21.000 137.000 15.000 390.000
Sum omløpsmidler 3.278.000 602.000 804.000 594.000 928.000
Sum eiendeler 3.278.000 3.165.000 2.954.000 2.744.000 3.078.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 386.000 125.000 385.000 399.000
Sum egenkapital 519.000 506.000 245.000 505.000 519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 81.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.759.000 2.659.000 2.628.000 2.239.000 2.559.000
Sum kortsiktig gjeld 2.759.000 2.659.000 2.709.000 2.239.000 2.559.000
Sum gjeld og egenkapital 3.278.000 3.165.000 2.954.000 2.744.000 3.078.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 519.000 -2.057.000 -1.905.000 -1.645.000 -1.631.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Soliditet 15.8 1 8.3 18.4 16.9
Resultatgrad -1.3 5.7
Rentedekningsgrad -0.2 0.7 1.3
Gjeldsgrad 5.3 5.3 11.1 4.4 4.9
Total kapitalrentabilitet 0.4 8.3 -1.2 1.3 3.3
Signatur
15.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex