Framnes AS
Juridisk navn:  Framnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67122083
Postboks 270 c/o E Næstvold Klokkersvingen 12 Fax:
1326 Lysaker 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 856187322
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 11/11/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Holten Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
184.49%
Egenkapital  
  
217.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 2.144.000 4.011.000 0
Resultat: 316.000 -374.000 13.000 261.000 -259.000
Egenkapital: 461.000 145.000 519.000 506.000 245.000
Regnskap for  Framnes AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 2.144.000 4.011.000 0
Driftskostnader -42.000 -43.000 -2.172.000 -3.783.000 -42.000
Driftsresultat -42.000 -43.000 -28.000 228.000 -42.000
Finansinntekter 359.000 -204.000 41.000 34.000 8.000
Finanskostnader 0 -126.000 0 0 -225.000
Finans 359.000 -330.000 41.000 34.000 -217.000
Resultat før skatt 316.000 -374.000 13.000 261.000 -259.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 316.000 -374.000 13.000 261.000 -259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.563.000 2.150.000
Sum omløpsmidler 470.000 917.000 3.278.000 602.000 804.000
Sum eiendeler 470.000 917.000 3.278.000 3.165.000 2.954.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 25.000 399.000 386.000 125.000
Sum egenkapital 461.000 145.000 519.000 506.000 245.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 772.000 2.759.000 2.659.000 2.709.000
Sum gjeld og egenkapital 469.000 917.000 3.278.000 3.165.000 2.954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 2.144.000 4.011.000 0
Driftsinntekter 0 0 2.144.000 4.011.000 0
Varekostnad 0 0 -2.129.000 -3.714.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -43.000 -43.000 -69.000 -42.000
Driftskostnader -42.000 -43.000 -2.172.000 -3.783.000 -42.000
Driftsresultat -42.000 -43.000 -28.000 228.000 -42.000
Finansinntekter 359.000 -204.000 41.000 34.000 8.000
Finanskostnader 0 -126.000 0 0 -225.000
Finans 359.000 -330.000 41.000 34.000 -217.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 316.000 -374.000 13.000 261.000 -259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.563.000 2.150.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.563.000 2.150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 501.000 581.000 180.000
Sum investeringer 37.000 832.000 10.000 0 488.000
Kasse, bank 432.000 85.000 2.767.000 21.000 137.000
Sum omløpsmidler 470.000 917.000 3.278.000 602.000 804.000
Sum eiendeler 470.000 917.000 3.278.000 3.165.000 2.954.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 25.000 399.000 386.000 125.000
Sum egenkapital 461.000 145.000 519.000 506.000 245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 19.000 0 0 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 753.000 2.759.000 2.659.000 2.628.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 772.000 2.759.000 2.659.000 2.709.000
Sum gjeld og egenkapital 469.000 917.000 3.278.000 3.165.000 2.954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 462.000 145.000 519.000 -2.057.000 -1.905.000
Likviditetsgrad 1 58.8 1.2 1.2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 58.8 1.2 1.2 0.2 0.3
Soliditet 98.3 15.8 15.8 1 8.3
Resultatgrad -1.3 5.7
Rentedekningsgrad -0.3 -0.2
Gjeldsgrad 0 5.3 5.3 5.3 11.1
Total kapitalrentabilitet 67.6 -26.9 0.4 8.3 -1.2
Signatur
15.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex