Framtid Og Håp
Juridisk navn:  Framtid Og Håp
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71700625
C/O Steinar Myklebust Reithaugveien C/O Steinar Myklebust Reithaugveien Fax:
6230 Sykkylven 6230 Sykkylven
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 994092642
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/12/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisor Klokk As
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Biz As
Utvikling:
Omsetning  
  
99.65%
Resultat  
  
99.3%
Egenkapital  
  
225%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 571.000 286.000 448.000 557.000 725.000
Resultat: 570.000 286.000 448.000 557.000 728.000
Egenkapital: 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Regnskap for  Framtid Og Håp
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 571.000 286.000 448.000 557.000 725.000
Driftskostnader -1.000 0 0 -2.000 -3.000
Driftsresultat 570.000 286.000 448.000 555.000 723.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 2.000 5.000
Resultat før skatt 570.000 286.000 448.000 557.000 728.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 570.000 286.000 448.000 557.000 728.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Sum eiendeler 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Sum egenkapital 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 571.000 286.000 448.000 557.000 725.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 571.000 286.000 448.000 557.000 725.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 0 0 -2.000 -3.000
Driftskostnader -1.000 0 0 -2.000 -3.000
Driftsresultat 570.000 286.000 448.000 555.000 723.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 570.000 286.000 448.000 557.000 728.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Sum omløpsmidler 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Sum eiendeler 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Sum egenkapital 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000 32.000 41.000 128.000 341.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 99.8 1 1 99.6 99.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 548.1 893.8 1092.7 435.2 213.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex