Fredheim Eiendommer As
Juridisk navn:  Fredheim Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nesttunvegen 65 Nesttunvegen 65 Fax:
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921747454
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
200.5%
Egenkapital  
  
45.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 200.000 -199.000
Egenkapital: 500.000 344.000
Regnskap for  Fredheim Eiendommer As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -2.000 -200.000
Driftsresultat -2.000 -200.000
Finansinntekter 254.000 0
Finanskostnader -52.000 0
Finans 202.000 0
Resultat før skatt 200.000 -199.000
Skattekostnad -44.000 44.000
Årsresultat 156.000 -156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.190.000 3.380.000
Sum omløpsmidler 187.000 487.000
Sum eiendeler 3.377.000 3.867.000
Sum opptjent egenkapital 0 -156.000
Sum egenkapital 500.000 344.000
Sum langsiktig gjeld 325.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.552.000 2.523.000
Sum gjeld og egenkapital 3.377.000 3.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -200.000
Driftskostnader -2.000 -200.000
Driftsresultat -2.000 -200.000
Finansinntekter 254.000 0
Finanskostnader -52.000 0
Finans 202.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 156.000 -156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 44.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.190.000 3.336.000
Sum anleggsmidler 3.190.000 3.380.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 169.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 18.000 487.000
Sum omløpsmidler 187.000 487.000
Sum eiendeler 3.377.000 3.867.000
Sum opptjent egenkapital 0 -156.000
Sum egenkapital 500.000 344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 325.000 1.000.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.552.000 2.523.000
Sum kortsiktig gjeld 2.552.000 2.523.000
Sum gjeld og egenkapital 3.377.000 3.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.365.000 -2.036.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2
Soliditet 14.8 8.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.8 10.2
Total kapitalrentabilitet 7.5 -5.2
Signatur
07.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex