Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredin Eiendom As
Juridisk navn:  Fredin Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97536250
Rabben 2 Rabben 2 Fax: 74079808
7657 Verdal 7657 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 918733620
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/30/1975
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.37%
Resultat  
  
-1240%
Egenkapital  
  
-39.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.000 86.000 165.000 167.000 138.000
Resultat: -171.000 15.000 99.000 86.000 28.000
Egenkapital: 209.000 343.000 331.000 287.000 254.000
Regnskap for  Fredin Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.000 86.000 165.000 167.000 138.000
Driftskostnader -219.000 -70.000 -63.000 -75.000 -100.000
Driftsresultat -166.000 16.000 102.000 92.000 38.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -3.000 -7.000 -12.000
Finans -5.000 -1.000 -2.000 -6.000 -10.000
Resultat før skatt -171.000 15.000 99.000 86.000 28.000
Skattekostnad 38.000 -3.000 -25.000 -23.000 -8.000
Årsresultat -133.000 11.000 74.000 63.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 374.000 357.000 355.000 370.000 405.000
Sum omløpsmidler 6.000 5.000 46.000 11.000 0
Sum eiendeler 380.000 362.000 401.000 381.000 405.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 243.000 231.000 187.000 154.000
Sum egenkapital 209.000 343.000 331.000 287.000 254.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 5.000 3.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 17.000 65.000 91.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 363.000 401.000 381.000 405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.000 0 0 0
Andre inntekter 53.000 85.000 165.000 167.000 138.000
Driftsinntekter 53.000 86.000 165.000 167.000 138.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -18.000 -15.000 -15.000 -16.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -201.000 -55.000 -48.000 -59.000 -76.000
Driftskostnader -219.000 -70.000 -63.000 -75.000 -100.000
Driftsresultat -166.000 16.000 102.000 92.000 38.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -3.000 -7.000 -12.000
Finans -5.000 -1.000 -2.000 -6.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -30.000 -30.000 0
Årsresultat -133.000 11.000 74.000 63.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 0 0 0 19.000
Fast eiendom 326.000 341.000 355.000 370.000 387.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 16.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 339.000 357.000 355.000 370.000 387.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 374.000 357.000 355.000 370.000 405.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 11.000 11.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 5.000 35.000 0 0
Sum omløpsmidler 6.000 5.000 46.000 11.000 0
Sum eiendeler 380.000 362.000 401.000 381.000 405.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 243.000 231.000 187.000 154.000
Sum egenkapital 209.000 343.000 331.000 287.000 254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 2.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 165.000 0 0 47.000 146.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 5.000 3.000 5.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 2.000 24.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -30.000 -30.000 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 15.000 11.000 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 171.000 17.000 65.000 91.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 363.000 401.000 381.000 405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -165.000 -12.000 -19.000 -80.000 -146.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.7 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.7 0.2 0.1
Soliditet 5 94.5 82.5 75.3 62.7
Resultatgrad -313.2 18.6 61.8 55.1 27.5
Rentedekningsgrad -27.7 8 3 13.3 3.3
Gjeldsgrad 0.8 0.1 0.2 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -43.4 4.7 25.7 24.4 9.9
Signatur
18.04.2012
FIRMAET TEGNES AV STYRETS FORMANN
ELLER AV TO STYREMEDLEMMER
I FORENING. BESTÅR STYRET AV ETT
MEDLEM, TEGNER DETTE MEDLEM
ALENE FIRMAET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex